Inhalt

Czech Raildays v Ostravě 2022

  • Ostrava
Nejvýznamnější setkání odborníků z železniční oblasti v České republice - Czech Raildays 2022
© ADVANTAGE AUSTRIA
© ADVANTAGE AUSTRIA
Seznamte se s nabídkou firem z Rakouska na nejvýznamnějším setkání odborníků z oboru železniční dopravy v České republice. Czech Raildays se pravidelně účastní až 200 vystavovatelů a přes 7.000 návštěvníků.