Inhalt
  • Henry Anttonen
    Projektipäällikkö

Teollisuustuotteet, automaatio, metalliteollisuus, logistiikka, teknologia,  tulevaisuuden trendit & innovaatiot, startupit