Deutsch
Inhalt

Fünfte Stufe der Steuerreform in Kroatien / Peta runda porezne reforme u Hrvatskoj

Standard Content Module
Antworten auf gestellte Fragen / Odgovori na postavljena pitanja
listen

PITANJE I ODGOVOR 1: 

Ako osoba ima prebivalište u Sisku ili Petrinji, treba li nekakav dokument o šteti na stanu/kući da bi dobila donaciju od poslodavca ili je prebivalište dovoljna podloga za donaciju­?  

Prema uputi Porezne uprave (link) o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-Moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, poslodavci koji potporu isplaćuju svojim radnicima trebaju omogućiti primitke svim radnicima koji su pretrpjeli štetu kako bi isplata bila neoporeziva. Naime, u čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada može isplatiti radniku i osobi koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog rada iz čl. 21. Zakona o porezu na dohodak potporu zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlade Republike Hrvatske pod uvjetom da su takvi primici omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu. Zakonom nije propisano ograničenje visine potpore koja se može isplatiti, a za isplatu potpore isplatitelj, niti sam porezni obveznik ne podnose JOPPD obrazac, prema čl. 78. st.1. t. 7. Pravilnika o porezu na dohodak. Opravdanost isplate potpore dokazuje se vjerodostojnom dokumentacijom što je prilično širok pojam i Porezna uprava ne definira pomoću kojih se točno dokumenata dokazuje da je radnik pretrpio štetu uzrokovanu potresom.  

Prema sadašnjim informacijama potvrda o vlasništvu ili najmu imovine na područjima pogođenim potresom kao i potvrda o prebivalištu u navedenim područjima trebale bi biti dovoljna podloga za donaciju radniku, međutim, preporuka je da ako postoji dodatna dokumentacija istu osigurate u slučaju poreznog nadzora. To može biti prijava ili procjena štete, slika oštećene nekretnine, vlasnički list za tu nekretninu te osobe, slika naljepnice (crvena, žuta) koja potvrđuje oštećenje objekta, izlist iz registra osoba koje su pretrpjele štetu koje će objaviti nadležni stožer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo itd..  

PITANJE I ODGOVOR 2: 

Ovo pitanje se odnosi na parafiskalna davanja, međutim ono što je bilo u fokusu webinara su izmjene poreznih propisa koje uključuje 5. krug porezne reforme. 

U 'Narodnim novinama' br. 138/20 objavljeni su slijedeći zakoni koji reguliraju 5. krug porezne reforme: 

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
  2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost​
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
  4. Zakon o izmjenama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  5. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave​ 

Pojam parafiskalnih davanja je jako širok jer obuhvaća veliki broj propisa. Sudionik koji je postavio ovo pitanje je zamoljen poslati tvrtki LeitnerLeitner upit ukoliko ima pitanje oko konkretnog davanja.  

PITANJE I ODGOVOR 3: 

Da li je PU odredila neoporezivi iznos troškova koji radnicima nastanu tijekom rada u home office-u? 

Kod postupka e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, ova je tema bila istaknuta. Međutim, Ministarstvo financija je naglasilo da dodatno proširenje neoporezivih primitaka nije moguće u postavljenim limitima financijskog okvira državnog proračuna.  

Prema tome, do daljnjeg je porezni tretman nepromijenjen odnosno isto je oporezivo kao dio dohotka od nesamostalnog rada (plaća).

Letzte Änderung : 22. Januar 2021