Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti, odnosno promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spremi postavke
Advantage Austria Pokazati navigaciju

COVID-19 teretni promet prema / kroz Hrvatsku

26. Ožujak 2020

Sažeti podaci o prometu roba

Teretni promet u Hrvatsku bez samoizolacije ili karantene vozača (pod uvjetom da ne pokazuju bilo kakve simptome bolesti) moguć je pod uvjetom da kamioni u istom danu uđu u Hrvatsku, naprave istovar / utovar i ponovno napuste Hrvatsku. Nije potrebna prethodna najava. Vozači se na graničnom prijelazu evidentiraju skeniranjem putne isprave. Kupac/naručitelj je odgovoran za osiguravanje istovara / utovara jer vozačima nije dopušteno napuštanje vozačke kabine. 

Vožnje u Hrvatsku koje traju dulje od 1 dana: rad domaćih i stranih vozača kamiona iz karantene

Sukladno informacijama Stožera civilne zaštite postupak je sljedeći:

Svaka županija je uspostavila karantene za vozače kamiona (popis na linkovima). Vozači ondje mogu boraviti nakon dolaska ili istovara te u njima čekati nove radne zadatke. Nakon završenog prijevoza vraćaju se u "karantenu" ili u svoju matičnu zemlju. I prijevozničke/logističke tvrtke mogu u svojim prostorima urediti prostor za karantenu/samoizolaciju u kojem vozači mogu čekati nove radne zadatke. Karantene moraju udovoljavati strogim zahtjevima (sanitarni čvorovi, održavanje sigurne udaljenosti između vozača itd.).

Postupak:

 • Načelno se vozačima kamiona mora osigurati mjesto u karanteni. To može biti u jednoj od županijskih karantena, u krugu prijevozničke tvrtke ili kod kuće (za vozače koji imaju takvu mogućnost u Hrvatskoj). Informacija o mjestu u karanteni mora se javiti pri prijelazu granice, tj. dogovoriti prije vožnje.
 • Na graničnom prijelazu vozač kamiona javlja ciljno odredište (odredišta) i mjesto karantene.
 • Nakon prijelaza granice, vozač kamiona vozi do mjesta utovara / istovara u Republici Hrvatskoj
 • Primatelj robe / pošiljatelj dužan je osigurati radnike za utovar / istovar robe (vozač kamiona ne smije napustiti vozačku kabinu tijekom postupka utovara / istovara)
 • Kod utovara / istovara na drugom / sljedećem odredištu primjenjuje se isti postupak: nakon eventualnog odmora bez napuštanja vozačke kabine, vozač vozi do sljedeće lokacije, gdje je primatelj robe odgovoran za istovar / utovar. Vozač kamiona ne smije napustiti vozačku kabinu.
 • Ako vozač nema više putovanja tijekom jednog ili više dana, odlazi u dogovoreno mjesto za karantenu ili u kućnu izolaciju i ondje čeka nove zadatke.
 • Primatelj robe mora prijaviti dolazak vozača kamiona u karantensko područje i odlazak iz karantenskog područja, navodeći odredište, telefonski nadležnom kriznom centru odgovarajuće županije: broj 112.
 • U slučaju prestanka radnih obaveza dulje od 14 dana, računajući od zadnjeg smještaja u karanteni, vozač je dužan biti u samoizolaciji, uz prethodno rješenje sanitarnog inspektora.
 • Tijekom boravka u nekom od županijskih karantenskih mjesta ili karantene u krugu prijevozničke tvrtke, vozač kamiona ne smije napuštati prostor karantene.
 • VAŽNO! Ove odredbe vrijede samo za vozače kamiona koji se nalaze u komercijalnom prometu. Ako vozači kamiona privatno dolaze u Hrvatsku (n.pr. u posjet obitelji), moraju ostati u 14-dnevnoj kućnoj izolaciji!.

 

Tranzit kroz Hrvatsku

Sukladno trenutnom stanju tranzit kroz Hrvatsku je omogućen. Kamioni se organiziranim konvojima prate kroz Hrvatsku do ciljnog graničnog prijelaza. Policija utvrđuje rute, odmorišta i benzinske postaje. Sav teretni promet odvija se na autocestama. 

Slijedeće benzinske postaje i odmorišta otvorena su za teretni promet:
Na istoku:
• benzinska pumpa Novska vrč (A3)
• benzinska postaja Novska sjever (A3)
Na zapadu:
• benzinska postaja Draganić sjever (A1)
• Benzinska crpka u Draganiću (A1)
• Benzinska postaja Bačva (A9)
• Benzinska stanica Ravna Gora (A6)
Na jugu:
• Benzinska pumpa Kozjak vrč (A1)
• Prokljan sjever benzinska pumpa (A1)

Stožer civilne zaštite odredilo je sljedeće granične prijelaze za teretni promet:

 • Slovensko-hrvatska granica: Granični prijelaz Bregana, Granični prijelaz Macelj
 • Mađarsko-hrvatska granica: Granični prijelaz Goričan, Granični prijelaz Duboševica
 • Granica BiH i Hrvatske: Granični prijelaz Nova Sela, Granični prijelaz Stara Gradiška, Granični prijelaz Slavonski Šamac
 • Granica Srbije i Hrvatske: Granični prijelaz Bajakovo

Željeznički teretni promet

Stožer civilne zaštite donio je odluku da strojovođe i nužno popratno vlakopratno osoblje u željezničkom prometu mogu prelaziti granicu sa Slovenijom, Srbijom, Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom bez ograničenja. Bit će im izdano rješenje o 14-dnevnoj samoizolaciji. Kada ih poslodavac pozove, oni mogu prekinuti samoizolaciju kako bi obavili svoje zadatke te se nakon završetka moraju vratiti na samoizolaciju.

Poslodavac je dužan pružiti strojovođi i nužnom popratnom osoblju vlaka svu zaštitnu opremu koja im je potrebna za obavljanje poslovnog procesa.

Aktualne informacije o situaciji s koronavirusom u Hrvatskoj pronaći ćete OVDJE .

Posljednji put aktualizirano:
27. Ožujak 2020

Dokumenti za preuzimanje na temu

Ispis
©©ADVANTAGE AUSTRIA