تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

Oesterreichische Kontrollbank AG

© Oesterreichische Kontrollbank AG
 
+43 1 531 27-0
 
+43 1 531 27-5698
 
info@oekb.at
 
http://www.oekb.at
© Oesterreichische Kontrollbank AG

بانک اتریشی Österreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB)، آژانس رسمی اعتبارات صادراتی اتریش (ECA) بوده و از صادرکنندگان اتریشی و مشتریان خارجی آنها پشتیبانی می کند.

OeKB بودجه بلند مدت با نرخ بهره بسیار جذابی برای خرید کالاهای سرمایه ئی ساخت اتریش ارائه می دهد. بدین ترتیب مشتری یک بسته کلی جذاب از فناوری و کیفیت اتریشی، با اعتبار طولانی مدت بسیار مطلوب دریافت می کند. حتی اگر شرکت های اتریشی مایل به سرمایه گذاری در خارج از کشور باشند، بعبارت دیگر تمایل به تاسیس شرکت یا خرید سهام یک شرکت در خارج از کشور را داشته یا مایل به در اختیار گذاشتن وامی مشابه سهام به یک شرکت تابعه خارجی باشند، این بانک با تأمین اعتبار مطلوب از ایشان پشتیبانی می کند.

Company ID: 511 - GW ID(s): 37355
چاپ
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA