Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Tipy a zajímavé informace

Společně s myšlenkou na možnost pracovat v Rakousku se vyskytuje mnoho otázek, které přesahují téma práce a týkají se naopak bydlení, zdraví, sociální jistoty a jiných oblastí. Na následujících stránkách najdete užitečné instrukce, kontakty a odkazy, které vám mají pomoci najít odpovědi na tyto důležité otázky.

Obsah

Praktické informace týkající se života a práce v Rakousku

Zdraví

Lékařská péče v Rakousku je vynikající. Rakouský zdravotní systém je jedním z nejlepších na světě.
Zde získáte přehled o rakouském zdravotním pojištění , včetně povinného pojištění, spolupojištění rodinných příslušníků a zdravotní péči v Rakousku. Rakouské sociální pojištění vám nabízí podrobné informace o zdravotní péči, výkonech a službách zdravotních pojišťoven.

Pracovní trh

Jaká je situace na pracovním trhu v Rakousku a jak vysoké jsou mzdy a platy? Jaké jsou nejběžnější formy zaměstnání, jaká práva a povinnosti má zaměstnanec a co se skrývá pod pojmemsociální partner .

Zde najdete informace týkající se pracovního trhu , pracovního práva , zaměstnaneckých forem , mezd a platů nebo dovolených .

Webová stránka EURES evropského portálu zabývajícího se profesní mobilitou informuje o výběrových řízeních na pracovní pozice v celé Evropské unii. Seznam zprostředkovatelů práce a pracovních portálů v Rakousku najdete na internetové stránce Servisu pracovního trhu SPT (AMS) , centrálního kontaktního místa pro ty, kdo hledají práci v Rakousku (k dispozici pouze v německém jazyce).

Jazyk – naučte se německy

Vícejazyčný portál sprachportal.integrationsfonds.at nabízí širokou škálu on-line kurzů pro začátečníky i pokročilé studenty, kteří chtějí zlepšit svou němčinu. Výukové materiály a cvičení jsou k dispozici zdarma. Na stránce naleznete také kontaktní údaje všech certifikovaných institucí, které poskytují výuku německého jazyka v Rakousku, ale i v mnoha jiných zemích po celém světě.

Studium a další vzdělávání

Rakousko má celosvětově uznávaný vzdělávací systém , který se vyznačuje úzkou součinností mezi hospodářstvím a vzděláním. Vedle nabídky klasického rakouského vzdělávacího systému existuje celá řada mezinárodních škol , v nichž jsou nabízeny doplňující vyučovací jazyky.

Uznání vzdělání a profesní kvalifikace

Formální uznání profesní kvalifikace nebo vzdělání, jako je ukončení studia v zahraničí, může zvýšit vaši šanci na uplatnění na trhu práce. Na stránkách http://www.berufsanerkennung.at/en
můžete v několika krocích zjistit, jaké kontaktní místo je pro uznání vaší profese/vzdělání důležité.

ENIC NARIC AUSTRIA je oficiálním prvotním kontaktním střediskem, které se zabývá řešením otázek týkajících se uznání v zahraničí získaného vzdělání na vysokých školách a mezinárodním uznáním akademických absolutorií a titulů.

Daně

Fyzické osoby s bydlištěm nebo stálým pobytem v Rakousku podléhají i se všemi jejich zahraničními příjmyrakouské dani z příjmu .

O rakouském daňovém systému podrobně informuje Spolkové ministerstvo financí. Důležité by pro Vás mohly být také stávající dohody o dvojím zdanění !

Bydlení

Jak drahé je bydlení v Rakousku a jak najít byt? V mezinárodním měřítku se Rakousko v oblasti bydlení vyznačuje dobrým poměrem nákladů a zhodnocení. Zde najdete informace a další odkazy týkající sehledání bytů, nájmů, vlastnictví a přihlašovacích povinností .

Jednání s úřady v Rakousku

oesterreich.gv.at , internetová platforma rakouských úřadů Vám pomůže při jednání s úřady v Rakousku. 

Expat Center

Expat Center pomáhá zahraničním zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v přípravné fázi a po příjezdu do Rakouska. Poskytuje první informace, kontakty na úřední místa a individuální poradenství v souvislosti s životem a prací v Rakousku. Často také organizuje možnosti propojení s mezinárodní komunitou.

Expat Center Vienna

Expat Center slouží jako první kontaktní místo pro zahraniční klíčové pracovníky, jako jsou manažeři, podnikatelé, výzkumní pracovníci, vědci a diplomaté. Imigranti a jejich rodinní příslušníci zde zdarma a na základě principu „One-Stop-Shop" získají první informace a bude jim poskytnuto individuální, na míru upravené poradenství v souvislosti se všemi záležitostmi každodenního života. Centrum organizuje workshopy a akce, které mají pomoci zvládnout první kroky v novém domově. Dalším důležitým bodem je spojení s vídeňskými obyvateli a komunitou imigrantů.

CINT Club International - Center of excellence and service for expatriates and their families

CINT podporuje imigranty společností, které jsou členy skupiny CINT ve Štýrském Hradci, v různých fázích „příjezdu do země". Odborným a klíčovým pracovníkům členských firem budou ze strany CINT poskytnuty servisní služby v oblasti cizích jazyků, bydlení, zdraví, vzdělání, administrativy, sociálních sítí, volnočasových aktivit a kultury.

Welcome2Upper Austria Service Centre - an institution of Upper AustriaTechnology and Marketing company

Welcome2Upper Austria Service Center podporuje mezinárodní odborné pracovníky a jejich rodiny v Horním Rakousku poskytováním individuálního a na míru upraveného poradenství v oblasti povolení k pobytu a pracovního povolení, školství, Settling-In-Service (koupě domů, bankovnictví, jazykové znalosti atd.). Service Center organizuje worshopy, akce a pravidelná setkání imigrantů a nabízí mezikulturní poradenství.

Carinthian International Club (CIC)

Carinthian International Club pomáhá kvalifikovaným zahraničním zaměstnancům v oblasti průmyslu a vzdělávacích institucí při poskytování informací, servisních služeb a aktivního propojení do sítí v souvislosti s přistěhováním do Korutan. Servisní služby zahrnují vícejazyčný balíček, tzv. Info-Welcome Package, setkání s možností získání kontaktů na jiné imigranty, volnočasové aktivity a Language Swaps, tedy získání znalostí německého jazyka na základě komunikace s místními obyvateli.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA