تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

مهاجرت از کشورهای اتحادیه اروپا

یکی از موفقیت های بزرگ اتحادیه اروپا نقل و انتقال آزاد کارگران است. شهروندان منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و همچنین شهروندان سوئیسی و خانواده های آنها می توانند آزادانه به هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا مهاجرت کنند و در آنجا کار پیدا کنند. بنابراین کارگران این کشورها به بازار کار در اتریش دسترسی دارند و برای استخدام در اینجا به مجوز دیگری احتیاج ندارند.

شهروندان اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا (کشورهای اتحادیه اروپا و ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ) و نیزشهروندان کشور سوئیس از مزایای آزادی آزادی تاسیس و جنبش آزاد کارگری استقرار و انتقال آزاد کارگران بهره می برند. آنها می توانند بدون نیاز به مجوز دیگر، یک کار دراز مدت تأسیس کنند و زندگی خود را در اتریش بسازند. برای استفاده از این تسهیلات باید یکی از سه امتیاز زیر را داشته باشند:

  • کسانی که در اتریش به دنبال استخدام به عنوان یک کارمند یا شغل آزاد هستند.
  • کسانی که می توانند مدارکی مبتنی بر داشتن منابع کافی و بیمه عمر قابل توجه برای خود و خانواده خود ارائه دهند.
  • کسانی که برای تحصیل به اتریش آمده اند و می توانند مدارکی مبتنی بر داشتن منابع کافی و بیمه عمر قابل توجه برای خود و خانواده خود ارائه دهند.

حداکثر تا ۳ ماه باید در دفتر مهاجرت مربوط ثبت نام گواهی ثبت نام کنند و گواهی ثبت نام را براساس شرایط ذکر شده در بالا دریافت نمایند.

گزینه های آسان تری هم برای مهاجرت به اتریش شهرونادان اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا و نیز شهروندان کشور سوئیس برای شهروندان اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس وجود دارد.

قوانین انتقالی بر شهروندان دولت های تازه پذیرفته شده عضو اتحادیه اروپا اعمال می گردد. از آنجا که معافیت انتقال آزاد کارگران برای آنها اعمال می گردد، آنها همچنان مطابق با قانون استخدام افراد دارای ملیت خارجی به مجوز نیاز دارند. شرایط اصلی برای دستیابی به مجوز کار به قرار زیر می باشند:

  • وجود پیشنهاد کار
  • کارمند مورد نظر در دفتر محلی مربوط خدمات استخدامی خدمات بازار کار برای اجازه کار درخواست می دهد
  • در تست بازار کار، خدمات بازار کار مشخص می کند که هیچ شخص مناسب دیگری در بازار کار اتریش برای کار مورد نظر موجود نیست

کشورهای اتحادیه اروپا که در زیر آمده است همچنان متعهد به توافقنامه انتقالی می باشند:

  • کرواتی از ۲۰۱۳/۷/۱
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA