Setări privind modulele cookie

În această secțiune puteți vizualiza respectiv modifica, setările privind modulele cookie pentru diferite instrumente utilizate pe site-ul www.advantageaustria.org și subdomeniile asociate.


Salvare setări
Advantage Austria Indicare navigare

Imigrarea din statele UE

Una dintre marile realizări ale Uniunii Europene este libera circulaţie a forţei de muncă. Cetăţenii din Spaţiul Economic European (SEE) şi cei din Elveţia şi membrii familiilor acestora au posibilitatea de a migra în orice stat al Uniunii Europene, respectiv din SEE, şi de a se angaja acolo. Forţa de muncă din aceste state are astfel acces liber la piaţa muncii din Austria şi nu are nevoie de autorizaţie suplimentară pentru a-şi desfăşura activitatea aici.

Cetăţenii din UE, respectiv cei din SEE (statele UE precum Islanda, Liechtenstein, Norvegia), precum şi elveţienii profită de libertatea de stabilire şi de libera circulaţie a forţei de muncă . Aceştia au astfel posibilitatea de a se stabili pe termen lung în Austria fără a necesita permise suplimentare şi își pot construi o viaţa aici. Pentru a profita de această facilitate, ei trebuie să îndeplinească una dintre următoarele trei condiţii:

  • Să desfăşoare o activitate în calitate de angajaţi sau lucrători independenţi în Austria.
  • Să poată dovedi că dispun de suficiente mijloace de asigurare a existenţei şi de o asigurare de sănătate completă pentru ei şi membrii familiilor lor.
  • Să facă dovada faptului că urmează studii în Austria, că dispun de suficiente mijloace de asigurare a existenţei şi de o asigurare de sănătate completă pentru ei şi membrii familiilor lor.

După maximum 3 luni, ei trebuie doar să se înregistreze la autorităţile competente pentru rezidenţă şi, în cazul în care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus, vor primi un certificat de înregistrare .

De asemenea, pentru membrii familiilor cetăţenilor din UE/SEE, precum şi ai cetăţenilor elveţieni există posibilităţi mai simple de imigrare în Austria.

Dispoziţiile tranzitorii se aplică pentru cetăţenii statelor m embre ale UE care au aderat de curând (a se vedea mai jos). Întrucât pentru aceştia se aplică derogări privind libera circulaţie a angajaților, ei au nevoie şi de un permis în conformitate cu Legea privind încadrarea în muncă a cetăţenilor străini (Ausländerbeschäftigungsgesetz). Condiţiile centrale privind acordarea unui permis de muncă sunt:

  • Existenţa unei oferte de muncă.
  • Viitorul angajator solicită un permis de muncă de la oficiul local de servicii publice de ocupare a forţei de muncă.
  • Serviciul public de ocupare a forţei de muncă stabileşte în cadrul testării pieţei forţei de muncă faptul că pentru un anumit loc de muncă nu este disponibilă o altă persoană potrivită de pe piaţa austriacă a muncii.

Pentru următoarele state membre ale UE se aplică încă o dispoziţie provizorie:

  • Croaţia din 1.7.2013

Imprimare
©©ADVANTAGE AUSTRIA