Postavke kolačića

Ovde možete videti, odnosno promeniti postavke kolačića različitih alatki koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim poddomenima.


Sačuvaj postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju
Pretpostavljamo da ste iz Izaberite svoju državuPromena države

Doseljenje iz država Evropske unije

Veliko postignuće Evropske unije je sloboda kretanja radnika. Građani iz Evropskog ekonomskog prostora (EGP) kao i švajcarski državljani i članovi njihovih porodica mogu da se nastane u svakoj zemlji Evropske unije i tamo da se zaposle. Zato radna snaga iz tih zemalja u Austriji ima slobodan pristup tržištu rada i nisu im potrebne dodatne dozvole za zapošljavanje.

Građani EU tj. EGP (zemlje EU i Island, Lihtenštajn, Norveška) kao i švajcarski državljani mogu iskoristiti brojne prednosti slobodnog osnivanja poslovnih subjekata i slobodnog kretanja radnika . Mogu, na primer, da se nastane u Austriji na duži vremenski period i da izgrade život bez izdavanja dodatnih dozvola. Da bi iskoristili tu olakšicu, moraju da ispune jedan od sledeća tri uslova:

  • da su zaposleni u Austriji u okviru nesamostalne ili samostalne delatnosti.
  • da za sebe i članove svojih porodica mogu da dokažu da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.
  • da se školuju u Austriji i da za sebe i članove svojih porodica mogu da dokažu da raspolažu dovoljnim sredstvima za pokrivanje životnih troškova i sveobuhvatnim zdravstvenim osiguranjem.

Dovoljno je da se nakon najkasnije 3 meseca jave nadležnom upravnom telu za prijavu boravka, gde će pod gore navedenim pretpostavkama dobiti potvrdu o prijavi .

I za članove porodica građana iz zemalja EU i EGP kao i švajcarskih državljana važe jednostavnije mogućnosti doseljenja u Austriju.

Za državljane novih članica EU važe prelazna pravila (vidi dole). Pošto za njih postoje neka posebna pravila u vezi sa slobodom kretanja radnika, prema Zakonu o zapošljavanju stranaca još uvek im je potrebna dozvola. Glavni preduslovi za dobijanje dozvole za zapošljavanje su:

  • Podnosilac zahteva mora da ima ponudu za posao.
  • Budući poslodavac mora da podnese zahtev za izdavanje dozvole za zapošljavanje kod nadležne regionalne službe Zavoda za zapošljavanje .
  • Zavod za zapošljavanje mora na tržištu rada da proveri da za konkretno radno mesto nema drugog adekvatnog lica na austrijskom tržištu rada.

Za sledeće države EU još važe prelazne odredbe:

  • Hrvatska od 1.7.2013.

Štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA