Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Uvozne odredbe

Poštanske pošiljke © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

U Austriji važe odredbe o pakovanju, uvozu i carinski sistem Evropske Unije. Odredbe EU su u suštini liberalne. Pokazat ćemo Vam na pregledan način, na šta pri tome morate obratiti pažnju.   

sadržaj:

Propisi o pakovanju

Pakovanja za prehrambene artikle, vino, tekstil i hemikalije, ali i za drge proizvode moraju zadovoljavati propise markiranja i pakovanja.

CE-Oznaka

CE-oznaka potvrđuje podudarnost sa temeljnim sigurnosnim normama Evropske Unije, i to za sljedeće proizvode: 

 • mašine
 • građevinski materijali
 • telekomunikacijska oprema
 • medicinski aparati
 • sportski artikli
 • igračke
 • eksplozivne materije

CE-oznaku može kupiti proizvođač ili njegov uvoznik u EU. Proizvodima sa oznakom CE slobodno se može vršiti trgovina u svim zemljama Evropskog privrednog prostora (EWR) bez dodatne provjere proizvoda u zemlji odredišta.

Carina i uzorci

Austrijske carinske odredbe

Pristupanjem u Evropsku Uniju Austrija je preuzela uvozne odredbe i carinski sistem Evropske Unije. Unutar evropskog tržišta ne postoje carine. Kao carinska unija, EU posjeduje zajedničku vanjsku carinu.

Carinske tarife

Prosječna carinska stopa uvoza u EU iznosi oko 4%. Ali 60% svih roba u EU se mogu uvesti bez carine. Austrijski carinski tarifni sistem se bazira na TARIC, što je integrirana tarifa EU. Evropska Unija se može i odreći plaćanja carine ukoliko se proizvodi koji se uvoze ne proizvode u EU.

Preferencijalna carina

Generalized System of Preferences (GSP) postavlja uslove za preferencijalne carine kod uvoza robe iz zemalja u razvoju. Dodatno postoji i niz posebnih sporazuma između zemalja članica EU i zemalja u razvoju. Da bi se mogle koristiti preferencijalne carine, mora se priložiti certifikat o porijeklu robe.

Informacije

Opšte informacije o carinskim odredbama možete dobiti ovdje:

Bundesministerium für Finanzen (Savezno Ministarstvo finansija)
Johannesgasse 5
1010 Vienna
Austria
 
+43 1 51433-0
 
https://english.bmf.gv.at
Zentrale Auskunftstelle der österreichischen Zollverwaltung (Centralni informativni punkt Austrijske Carinske uprave
Zollamt Klagenfurt Villach (Carinarnica Klagenfurt Villach)
Ackerweg 19
9500 Villach
Austria
 
+43 50 233 740
 
+43 50 233-5964053
zollinfo@bmf.gv.at
 
https://english.bmf.gv.at/customs/Customs.html

Specijalne informacije u vezi sa procesom carinjenja dobićete kod: Competence Center Zoll

Informacije o carinskim i uvoznim odredbama Evropske Unije:

Uzorci

Uvoz uzoraka bez komercijalne vrijednosti moguć je bez plaćanja carine. Pri tome može biti neophodno da se zatraži odgovarajuće obilježavanje ili obezvrijeđivanje robe. Za privremeni uvoz u Austriju može se primjeniti ATA Carnet.

Uvozne licence

Uvozne odredbe EU su u suštini liberalne, ali postoje neki izuzeci i restrikcije:

 • uvozne kvote
 • anti damping carine
 • embargo UN-a

Postoje posebna pravila za određene proizvode kao što su: 

 • tekstil
 • željezo i čelik
 • poljoprivredni proizvodi
 • ratni materijal
 • takozvana dual-use-roba (za dvostruku upotrebu)

kao i u trgovini sa Kinom.

Informacije o uvoznim kvotama i licencama možete dobiti kod:

Savezno ministarstvo za digitalizaciju i ekonomske poslove
Stubenring 1
1011 Vienna
Austria
 
+43 1 71100 0
 
+43 1 71100 8386
service@bmdw.gv.at
 
https://www.en.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx

Uvozne licence za poljoprivredne proizvode

Za neke poljoprivredne proizvode su neophodne uvozne licence.Ovi proizvodi su pobrojani u katalogu roba. Osim toga mora se naročito obratiti pažnja na posebne propise o pakovanju i etiketiranju.

Licence izdaje:

Agrarmarkt Austria - AMA
Dresdner Straße 70
1200 Vienna
Austria
 
+43 1 33151 0
office@ama.gv.at
 
https://www.ama.at/

Propratni dokumenti za slanje robe

Carinska izjava

Da bi roba iz zemalja izvan EU slobodno mogla kružiti tržištem EU, mora se priložiti carinska izjava. Deklarant mora biti sa sjedištem u EU. Carinska deklaracija se podnosi kod carinarnice kod koje će roba uskoro biti ili je već na carinjenju.

Izuzeci

 • roba u tranzitu ili privremeno uvežena roba
 • isporuke čija ukupna vrijednost ne prelazi statistički prag od EUR 1.000

Ostala dokumentacija

Za razmjenu robe izvan Evropske Unije i Austrije moraju se priložiti sljedeći dokumenti:

Račun

Račun se po pravilu sastoji od kompletnog opisa robe koja se uvozi:

 • težina
 • dimenzije
 • količina

kao i od podataka:

 • o zemlji porijekla
 • o špediteru
 • o primaocu
 • o zemlji iz koje se izvozi.

Carinskoj ispostavi moraju se dostaviti dvije kopije računa, zajedno sa avio-tovarnom listom ili tovarnim listom.

Certifikat o porijeklu robe

Kod robe na koju se primjenjuju preferencijalne carine, neophodno je priložiti certifikat o porijeklu. Za tekstilnu robu postoje drugi propisi. za neku robu može biti neophodna potvrda o ne-preferenciji.

Posebne odredbe

Za određene proizvode moraju se priložiti posebni dokumenti kao što su fitosanitarne i veterinarske potvrde. Zabranjeno je uvoziti ugrožene životinjske vrste. Transport živih životinja podliježe posebnim pravilima.

štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA