تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

شرايط

Frau liest Vertrag © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

شرايطي كه روند تجاري بدون مشكلي را ضمانت مي كنند:  در اين بخش اطلاعات مفيدي در خصوص تهيه متن قرادادهاي رايج، ترتيب قيمت ها و شرايط پرداخت در اتريش در اختيار شما قرار خواهد گرفت

محتوا

عرضه، قرارداد و قيمت

در پيشنهاد قيمت به يك خريدار اتريشي بايد به نكات زير توجه نماييد
 • • شرح دقيق كالا
 • • قيمت باضافه تخفيف در نظر گرفته شده به يورو يا دلار
 • • Incoterms شرايط ارسال كالا بر طبق
 • • بروشورهاي تبليغاتي مصور
 • • ارسال نمونه هايي از كالا در مورد كالاهاي مصرفي
 • • موعد و مهلت ارسال كالا
 • • حداكثر مقدار كالاي ارسالي
 • • مدت اعتبار پيشنهاد

پيش نويس پيشنهاد مي بايست در كشور آلمان يا انگلستان تدوين شود
قيمت گذاري كالا مي تواند به يورو يا دلار صورت پذيرد. كالاها اغلب بصورت
DDP (Delivery Duty Paid)
و يا
DDU (Delivery Duty Unpaid)
و
CIF (Cost Insurance Freight)
عرضه مي شوند. به شما توصيه مي كنيم از
INCOTERMS
استفاده نماييد

تاييد

پس از به جريان افتادن سفارش، شركت هاي اتريشي از ارسال كننده كالا انتظار دريافت تاييديه سفارش خود را دارند. چنانچه در سفارش، شرايط پيشنهاد تغيير
 يابند، ارسال كننده كالا موظف است اين تغييرات را بطور صريح تاييد نمايد

قرارداد

متن قراداد با يك خريدار اتريشي مي تواند از لحاظ فرم و محتوا با آزادي عمل زيادي منعقد گردد. محدوديت هاي محتوايي قراردادها بيشتر در زمينه حمايت از مصرف كنندگان است

شكل قرارداد

اساسا قراردادها مي توانند بنا به خواست طرفين بصورت كتبي و نيز شفاهي منعقد گردند. در هر حال انعقاد قرارداد بصورت كتبي توصيه مي شود

انتقال پول و شرايط ارسال كالا

انتقال وجه هنگام خريد و فروش كالا با امضاي قرارداد صورت نپذيرفته بلكه منوط به تحويل كالا به مشتري و يا مسئول حمل كالا مي باشد. جهت آگاهي از شرايط ارسال كالا به اين لينك 
Incoterms
مراجعه نماييد

شرايط پرداخت و تأمين ضمانت وجه پرداختي

انتقال وجه از طريق بانك يا پست 
با در نظر گرفتن قوانين ارزي بدون ممانعت انجام مي گيرد و هيچگونه محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد. مهلت پرداخت وجه مابين طرفين قرارداد تعيين مي شود و بسته به زمينه كاري متفاوت مي باشد. در قسمت زير طرق مختلف پرداخت وجه به عنوان نمونه ذكرگرديده است
 
 • • ظرف 10 روز از زمان تنظيم صورتحساب همراه با تخفيف درصدي در صورت پرداخت به موقع وجه كالا
 • • ظرف 30 روز از زمان تنظيم صورتحساب در صورت پرداخت وجه خالص

در اكثر موارد از متصدي حمل و نقل كالا در مقابل واگذاري كالاي خريداري شده درخواست تأييد كتبي مي شود. غالباْ قراردادهاي منعقد شده متضمن مالكيت فروشنده تا زمان پرداخت كامل وجه كالا مي باشد. اين بدين معنا است كه فروشنده، مالك اصلي كالا تا زمان دريافت كامل وجه مورد مطالبه خود باقي مي ماند

فروشنده كالا جهت تضمين وجه مورد مطالبه مي تواند از روش هاي متفاوتي بهره گيرد. يكي از روش هاي متداول آن است كه كالاي فروخته شده تا زمان پرداخت كامل وجه مورد مطالبه در مالكيت فروشنده باقي بماند، اساسآ
اين نوع ضمانت جهت اطمينان فروشنده از دريافت وجه مورد مطالبه خود، از خريدار بكار گرفته مي شود

حق مالكيت كالا براي فروشنده

بدينوسيله فروشنده تا زمان دريافت كامل وجه مورد مطالبه خود مالك كالا باقي مي ماند. اين قرارداد مي تواند بطور شفاهي بين طرفين بسته شود، اما
 فرم كتبي آن اكيداْ توصيه مي شود زيرا در صورت ورشكستگي احتمالي خريدار، فروشنده با توجه به قرارداد بسته شده بين طرفين، حق بازگرداندن كالاي فروخته شده را دارد

روش هاي ديگرتضمين وجه درخواستي

در اين قسمت انواع ديگر روش هاي حقوقي متداول جهت تضمين وجه مورد مطالبه به اطلاع شما مي رسد

 • • وديعه غير نقدي
 • • ضمانت شخص ويا تشكيلات ثالث
 • • ضمانت بانكي
 • • ضمانت از طريق وكيل
 • • ضمانت ملكي

Incoterms

اينكوترم
مجموعه قوانين استاندارد بين المللي جهت حمل و نقل كالا مي باشد، بدينوسيله كالاي خريداري شده بدون مشكل و با يك سيستم واحد كه در تمام كشورها معتبر مي باشد، به تمام نقاط جهان حمل و نقل مي شود

اين قوانين توسط اتاق بازرگاني بين الملل كه مقر اصلي آن در پاريس فرانسه است ، تدوين و منتشر شده است
(ICC)
International Chamber of Commerce  
با توجه به قوانين اينكوترم فروشنده و خريدار مراحل انجام حمل و نقل كالا را بين خود تقسيم مي كنند، بدين ترتيب تعيين مي شود كدام يك از طرفين مسئول تداركات لازم براي حمل كالا و
 كدام يك مسئول
هزينه حمل و نقل كالاست
و در نهايت در صورت بوجود آمدن اتفاقات پيش بيني نشده بين راه ، كدام يك از طرفين قرارداد مسئوليت آن را بعهده مي گيرد. بر اساس هماهنگي هاي انجام شده بين طرفين قرارداد، هر يك از آنها نيز خود بخشي از مصوبات پيچيده قرارداد صادرات و واردات محسوب مي شوند و بايستي خود را با بند هاي حقوقي قرارداد تطبيق دهند
قوانين اينكوترم، بطور گسترده اي باعث تسهيل تجارت بين المللي شده و با ايجاد يك سيستم واحد براي تجارت باعث حمايت بازرگانان همه كشورها مي شوند. متداول ترين قوانين اينكوترم بدين شرح مي باشد
EXW (Ex Works)
CIF (Cost Insurance and Freight)
و يا بعنوان مثال
DDU (Delivered Duty Unpaid)
 نسخه جديد اينكوترم
The latest version of Incoterms
مربوط به سال 2010 ميلادي مي باشد
جهت دستيابي به ساير اطلاعات به وب سايت
ICC Austria
يا به زبان انگليسي در وب سايت زير مراجعه نماييد
www.iccwbo.org
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA