تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

بازار و مشتريان

Kundengespräch © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

هشت ميليون مصرف كننده اتريشي از سياست هاي اقتصادي اعمال شده در بازار اتريش سود مي برند. محدوديت هاي واردات كالا بطور جامعي كاهش مي يابند . عرضه كالا در سطح وسيع منجر به ايجاد رقابت تنگاتنگ در بازار اتريش مي شود

محتوا

انتظارات مشتريان

رقابت آزاد باعث بوجود آمدن مشتريان با انتظارات بيشتري مي شود. از اينرو كيفيت، نوع بسته بندي
قيمت و شكل كالا با دقت خاصي كنترل مي گردد. علاوه بر اين تحويل به موقع و ارائه كالا طبق نمونه،
همچنين تهيه آسان و بدون مشكل قطعات يدكي و ارائه خدمات پس از فروش
انتظار مي رود

اتريش از جمله پانزده كشور جامعه ملل متحد با سطح كيفي بالاي زندگي مي باشد. به طور كلي استانداردها از لحاظ تكنيكي و مطالبات كيفي در بازارهاي اتريش از سطح بالائي برخوردار مي باشند

تحقيقات در مورد بازارهاي تجاري

براي بازاريابي و ارزشيابي بازارهاي تجاري اتريش مي توان به شركت هاي مشغول در زمينه تحقيقات تجاري و مشاورين بازاريابي مراجعه نمود

اين شركت ها

  • عهده دار تنظيم قراردادها مي باشند
  • بطور مداوم از گروه هاي متخصص در زمينه بازارهاي تجاري نظرخواهي به عمل مي آورند
  • خبرهاي تجاري در رابطه با نبض بازار را منتشر مي كنند

در قسمت زير اطلاعات دقيق و آدرس هاي مورد نياز در مورد مؤسسات تحقيقي تجاري در اختيار شما قرار خواهد گرفت

Austrian Federal Economic Chamber- اتاق بازرگاني اتريش
Professional Association Advertising and Market Communication Industry, Austria
Wiedner Hauptstraße 57
1045 Vienna
Austria
 
43590900-3504+
 
43590900-285+
werbung@wko.at
 
https://wko.at/werbung

فهرست آدرس ها

اگر به دنبال آدرس و مشخصات گروه هاي بخصوص و يا خريداران بالقوه مي گرديد، مي توانيد به فهرست كتابچه هاي مربوط به اسامي و مشخصات شركت هاي اتريشي

مراجعه نمائيد

فهرست اسامي و مشخصات شركت ها از طريق ناشرين زير در اختيارتان قرار مي گيرد

HEROLD Business Data AG
Guntramsdorfer Straße 105
2340 Mödling
Austria
 
432236401 0+
 
432236401 8+
kundenservice@herold.at
 
https://www.herold.at
Compass-Verlag GmbH
Matznergasse 17
1140 Vienna
Austria
 
43198116 0+
 
43198116 111+
office@compass.at
 
https://compass.at/en
Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG
Muthgasse 36-40
1190 Vienna
Austria
 
4312186220 0+
 
4312186220 4+
creditreform@wien.creditreform.at
 
http://www.creditreform.at

اطلاعات مربوط به اعتبار مالي

در مقايسه بين المللي اتريش از جمله كشورهائي است به زمان اندكي براي پرداخت وجه كالاي خريداري شده نياز دارد. تأ خير در پرداخت وجه از موارد نادر مي باشد. از طرفي ميزان اعلام ورشكستگي شركت ها در مقايسه با ديگر كشورهاي جامعه متحد اروپا از سطح نسبتاً بالائي برخوردار است

در صورت نياز به خدماتي نظير
  • اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري
  • اطلاعات مربوط به ميزان اعتبار مالي شركت ها
  • مديريت بخش سفارشات

مي توانيد به آدرس هاي زير مراجعه نمائيد
Bisnode Austria Holding GmbH
Jakov-Lind Straße 4/2
1020 Vienna
Austria
 
43158861 0+
 
43158861 3444+
office.at@bisnode.com
 
https://www.bisnode.at
Creditreform Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG
Muthgasse 36-40
1190 Vienna
Austria
 
4312186220-0+
 
4312186220-4+
creditreform@wien.creditreform.at
 
http://www.creditreform.at
KSV1870 Holding AG
Wagenseilgasse 7
1120 Vienna
Austria
 
43501870-1000+
 
43501870-991000+
ksv@ksv.at
 
https://www.ksv.at/
AKV EUROPA - Alpenländischer Kreditorenverband
Schleifmühlgasse 2
1041 Vienna
Austria
 
43504100 0+
 
43504100 1522+
office@akveuropa.at
 
https://www.akv.at/
Proinform
Alter Markt 37
5211 Friedburg in LENGAU
Austria
 
4377463854+
 
437746385411+
info@proinform.at
 
http://www.proinform.at

نمايشگاه ها

ديدار از نمايشگاه ها و شركت در آنها به عنوان غرفه دار از جمله اركان
مهم براي ورود به بازارهاي تجاري مي باشد. اطلاعت دقيق تر در مورد نمايشگاه ها و زمان برگزاري آنها در لينكhttp://www.messen-austria.at و در اختيارتان قرار مي گيرد

برگزار كنندگان نمايشگاه ها و خدمات آنها

برگزاركنندگان
نمايشگاه ها به شما به عنوان غرفه دار خدمات لازم جهت شركت
در نمايشگاه را ارائه مي دهند

  • برپائي محل غرفه بر اساس درخواست غرفه دار
  • گماشتن افراد مسئول ساخت غرفه ها، مترجمين و گردانندگان غرفه
  • آماده كردن اطلاعات چاپي، تبليغات و نشريات
نمايشگاه هاي تخصصي اغلب همزمان با برپائي كنفرانس هاي مربوط به كالاهاي به نمايش گذاشته شده و گرايش هاي صنعتي و تجاري برگزار مي شود

آدرس مهم ترين برپا كنندگان نمايشگاه ها

Reed Messe Wien GmbH
Messeplatz 1
1021 Vienna
Austria
 
43172720 0+
 
43172720 4709+
info@messe.at
 
https://www.messe.at/en/
Messe Dornbirn GmbH
Messeplatz 1
6854 Dornbirn
Austria
 
435572305 0+
 
435572305 335+
service@messedornbirn.at
 
https://www.messedornbirn.at
Reed Messe Salzburg GmbH
Am Messezentrum 6
5021 Salzburg
Austria
 
436624477-0+
 
436624477-4809+
info@reedexpo.at
 
https://www.messe.at/en/
Messezentrum Salzburg GmbH
Am Messezentrum 1
5020 Salzburg
Austria
 
+43 662 2404 0
 
+43 662 2404 20
office@messezentrum-salzburg.at
 
https://www.messezentrum-salzburg.at/en/
Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.
Messeplatz 1
8010 Graz
Austria
 
433168088-0+
 
433168088-250+
office@mcg.at
 
http://www.mcg.at/messegraz.at/en
Klagenfurter Messe Betriebsgesellschaft mbH
Messeplatz 1
9021 Klagenfurt
Austria
 
4346356800-0+
 
4346356800-28+
office@kaerntnermessen.at
 
https://www.kaerntnermessen.at/
Messe Wels GmbH
Messeplatz 1
4600 Wels
Austria
 
4372429392-0+
 
4372429392-66451+
office@messe-wels.at
 
http://www.messe-wels.at
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA