تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آئين نامه ها و قوانين حقوقي

Hängeordner © photocase.com/brianh

© photocase.com/brianh

كالاهائي كه وارد بازار اتريش مي شوند، بايستي با قوانين وضع شده در اين كشور مطابقت داشته باشند . شركت هائي كه كالاهاي خود را به اتريش صادر مي كنند، بايستي علاوه بر توجه به قوانين و آئين نامه ها، اطلاعات كافي در مورد استانداردهاي اتريش (ÖNORMEN) مربوط به كالاي خود را نيزداشته باشند . داشتن اطلاعات كافي باعث ورود آسان تر به بازار داد و ستد مي شود .

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA