Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Tranzit

Projíždějící vlak © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tranzitní obchod v souvislosti s globalizací celosvětových trhů roste stále rychleji a hraje stále významnější úlohu. Na tomto místě se dozvíte více o možnostech rakouského zahraničního obchodu.

Obsah

Know how rakouských firem působících v zahraničním obchodu

Rakouské obchodní firmy mají díky desítkám let praxe obrovské množství znalostí a zkušeností, pokud jde o celosvětové trhy. Mohou proto výrazně napomoci úspěšnému uzavření vývozních a dovozních obchodů. Tranzitní obchod, tedy propojení dvou trhů prostřednictvím rakouské firmy, se prosazuje čím dál více.

Rakouské obchodní firmy se vyznačují zejména důkladnou znalostí středoevropských a východoevropských trhů. Firmy působící v zahraničním obchodu jsou ale samozřejmě zastoupeny na téměř všech trzích světa. Díky velké flexibilitě, schopnosti zboží dovézt na jakékoli místo a poskytnout s tím související know how jsou rakouské firmy působící v zahraničním obchodu spolehlivými a vyhledávanými obchodními partnery.

Tvorba hodnoty

Příběh rakouského zahraničního obchodu je příběhem o skutečném úspěchu. V roce 2006 se podařilo překročit hranici 100 miliard eur, a to jak u dovozů, tak i u vývozů. Každé třetí pracovní místo přímo nebo nepřímo souvisí se zahraničním obchodem. Spolkový výbor pro zahraniční obchod odhaduje podíl firem zahraničního obchodu na celkovém dovozu na 30 %. Podíl obchodních společností na vývozu činí rovněž 30 %. Spolkový výbor pro zahraniční obchod počítá i pro příští roky s nárůstem, který do značné míry bude souviset s tranzitním obchodem.

Podle odhadů Spolkového výboru pro zahraniční obchod představuje zahraniční obchod pro Rakousko tvorbu hodnoty ve výši přibližně 3 miliardy eur. Know how rakouských firem zahraničního obchodu se na vývozních úspěších Rakouska v posledních letech podstatně podílí.

European Experts in Trade

Nabídka - Vaše výhoda

Novou a možná i obtížnou cestu zvládneme nejlépe, když si zvolíme zkušeného průvodce. Ve srovnání s vlastním průzkumem trhu je v mnoha případech obchodní partnerství a spolupráce s rakouským podnikem působícím v zahraničním obchodu při průzkumu vývozních trhů ekonomicky nejrozumnější alternativou.

Spolupráce s rakouským podnikem zahraničního obchodu přináší pro vnitrostátní a mezinárodní výrobce mnoho výhod:

 • minimalizace rizik při získávání trhu a při průzkumu trhu,
 • výhodné využití obchodního know how, shromažďovaného po dlouhá léta,
 • překlenutí vzdáleností a časových rozdílů mezi danými trhy,
 • znalost a možnost využití strategií financování a logistiky.

Svého celoevropského odborníka "Expert in Trade" najdete zde: www.foreign-trade.at .

Na této domovské stránce naleznete:

 • partnery pro efektivní vývoz a dovoz,
 • službu exkluzivní databáze odborníků "European Experts in Trade",
 • vyhledávání obchodních partnerů,
 • vyhledávání produktů,
 • vyhledávání podle zemí,
 • optimální způsob prodeje produktů jak v rámci EU, tak ve střední a východní Evropě, v Asii, Austrálii či v zámoří, nebo způsob, jak výhodně dovážet s pomocí spolehlivého obchodního partnera,
 • široké spektrum informací týkajících se zahraničního obchodu.

Spolkový výbor pro zahraniční obchod (Bundesgremium des Außenhandels)
Spolkový výbor pro zahraniční obchod (Bundesgremium des Außenhandels)
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vídeň
Rakousko
 
+43 5 90 900 3561
 
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
 
http://www.foreign-trade.at
Autor:
Dr. Manfred Kandelhart
Zdroj:
Bundesgremium des Außenhandels

Odkaz na téma

 
European Experts in Trade
Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA