Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Tranzit

fahrender Zug neben Landstraße © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Tranzitný obchod rastie v dôsledku globalizácie celosvetových trhov stále viac a trvalo stúpa jeho dôležitosť. Tu sa dozviete viac o kompetenciách rakúskych zahraničných obchodníkov.

Obsah:

Know-how rakúskych podnikov zahraničného obchodu

Rakúske obchodné firmy disponujú enormným know-how svetových trhov, ktoré nadobudli zo skúseností získavaných po dlhé desaťročia. Môžu preto účinne pomáhať pri realizácii exportných a importných obchodov. Tranzitný obchod, čo znamená spojenie dvoch trhov cez rakúsky podnik, je stále dôležitejší.

Rakúske obchodné firmy sa vyznačujú predovšetkým podrobnými poznatkami o trhoch strednej a východnej Európy. Firmy zahraničného obchodu sú však samozrejme zastúpené prakticky na všetkých trhoch sveta. Vysoká flexibilita, tovar priniesť na každé požadované miesto, ako aj poskytnúť príslušné know-how, to robí z podnikov zahraničného obchodu spoľahlivých a žiadaných partnerov.

Tvorba hodnôt

Práve rakúsky zahraničný obchod reprezentuje skutočný príbeh úspechu. V roku 2006 sa podarilo prekonať magickú hranicu 100 miliárd Euro v importoch aj v exportoch. Každé tretie pracovné miesto súvisí priamo alebo nepriamo so zahraničným obchodom. Spolkové grémium zahraničného obchodu odhaduje podiel firiem so zahraničným obchodom na celkovom importe na 30 %. Podiel obchodných firiem na exporte tvorí taktiež 30 %. Aj v nasledovných rokoch počíta spolkové grémium zahraničného obchodu s prírastkami, ku ktorým veľkou časťou prispieva tranzitný obchod.

Podľa odhadov spolkového grémia zahraničného obchodu tvorí výška tranzitného obchodu pri tvorbe hodnôt v Rakúsku cca 3 miliárd Euro. Know-how rakúskych firiem zahraničného obchodu je podstatným prvkom úspechov Rakúska v exporte v posledných rokoch.

European Experts in Trade

Ponuka - výhoda pre Vás

Ísť novou a možno ťažkou cestou je najľahšie so skúseným partnerom. Partnerstvo a kooperácia s rakúskym podnikom zahraničného obchodu pri práci na exportných trhoch je v mnohých prípadoch hospodársky najvýhodnejšia alternatíva k priamej vlastnej práci s trhom.

Spolupráca s rakúskymi podnikmi zahraničného obchodu ponúka pre domácich a zahraničných výrobcov mnohé výhody:

 • minimalizácia rizika pri otváraní trhu a jeho spracovaní
 • nákladovo nenáročné využitie dlhoročne získavaného obchodného know-how
 • preklenutie priestorových a časových vzdialeností k trhom
 • poznatky a ich využívanie v oblasti stratégie financovania a logistiky

Nájdite svojich European Expert in Trade na www.foreign-trade.at .

Ponuka pre Vás na tejto homepage:

 • partneri pre efektívny export a import
 • služby exkluzívnej banky dát patriacej European Experts in Trade
 • vyhľadávanie partnerov
 • vyhľadávanie produktov
 • vyhľadávanie krajín
 • optimálna cesta predaja produktov v rámci EU, v strednej a východnej Európe, Ázii, Austrálii alebo v zámorí alebo importovanie spolu so spoľahlivým partnerom s nízkymi nákladmi
 • rozsiahle informácie týkajúce sa zahraničného obchodu

Spolkové grémium zahraničného obchodu
Spolkové grémium zahraničného obchodu
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
 
+43 5 90 900 3561
 
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
 
http://www.foreign-trade.at
Autor:
Dr. Manfred Kandelhart
Zdroj:
Bundesgremium des Außenhandels
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA