Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Prodej a přeprava

Rychlostný silnice za noci © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Pro Váš prodej do Rakouska se nabízí celá řada distribučních kanálů od tradičního dovozního obchodu až po dovážející průmysl. Přepravě slouží skvělá infrastruktura.

Obsah

Distribuční kanály

Pro dovoz zboží do Rakouska je otevřeno mnoho distribučních kanálů:

 • tradiční
 • dovozní obchod
 • přímo importující maloobchod
 • nákupní kooperace družstev
 • průmysl dovážející přímo
 • vlastní pobočky
 • distribuce přes obchodní zástupce

Prodej prostřednictvím velkoobchodních dovozců

Prodej přes velkoobchodní dovozce je nejběžnější metoda dovozu zboží do Rakouska. Mnozí tito obchodníci působí také v exportu. Někteří dovozci dovážejí zboží z celého světa, jiní se specializují na určité regiony nebo spolkové země.

Dovoz zboží prostřednictvím maloobchodníků, průmyslu a výrobců

Rakouský obchodní kodex povoluje dovoz zboží také maloobchodníkům. Velké řetězce, zásilkové domy a obchodní domy jsou současně důležitými dovozci, zejména ze zámoří. Také některá průmyslová odvětví a drobní výrobci působí jako obchodníci a současně také jako dovozci.

Import ze zámoří

Dovoz ze zámoří se z důvodu relativně malého trhu a srovnatelně nižšího požadovaného množství často nerealizuje přímo, nýbrž prostřednictvím dovozce v jiné evropské zemi, nejčastěji v Německu.

Zástupci

Hledání obchodních zástupců

Hledáte obchodního zástupce v Rakousku? Na webové stránce Bundesgremiums für Handelsagenten Vám je k dispozici databáze online . Dále máte také možnost placené inzerce v magazínu “CONTACT” , který vychází čtvrtletně a je rozesílán všem obchodním zástupcům v Rakousku. Obraťte se prosím na: 

Bundesgremium der Handelsagenten
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Vídeň
Rakousko
 
+43 5 90900 3200
 
+43 5 90900 287
handel5@wko.at
 
http://www.commercial-agent.at/

Právo obchodního zastupování

Chtěli byste spolupracovat se samostatným obchodním zástupcem? Předpoklady pro to jsou dobré, neboť spolupráce s obchodními zástupci je v Rakousku velmi rozšířená. Rakouský zákon o obchodním zastoupení převzal příslušné předpisy EU pro tuto oblast.

Právní podklady - smlouva o zastoupení

Spolupráci s obchodním zástupcem byste měli zakotvit ve smlouvě o obchodním zastoupení. V ní byste měli přesně upravit práva a povinnosti firmy a zástupce. V rakouském zákoně o obchodním zastoupení jsou upraveny minimální nároky zástupce, jako např. výpověď a nároky na odbytné.

Po skončení obchodního vztahu je v zásadě na obchodním zástupci, zda převezme zastoupení konkurenta. Toto právo nelze omezit.

Smlouvy o obchodním zastoupení se zpravidla uzavírají na jeden rok až pět let. Výpověď je vázána lhůtami. V mimořádných případech, jako např. ztráta důvěry, podvod nebo porušení smlouvy, je možné podání okamžité výpovědi.

Na webové stránce Spolkového grémia pro obchodní zástupce naleznete vzorovou smlouvu o obchodním zastoupení vzorová smlouva (Mustervertrag) a informace o komunitárním a rakouském právu o obchodním zastoupení.

Přeprava

Kvůli své centrální poloze je Rakousko důležitou tranzitní zemí. V tranzitu a národní dopravě zaujímá přeprava kamiony (nákladními automobily) vedoucí roli. Přibližně 30 % veškerého zboží se přepravuje po železnici. To výrazně překračuje průměr v rámci EU.

Silniční přeprava

Rakousko má velmi dobrou vybudovanou silniční síť o délce více než 125.000 km. Na dálnice a rychlostní komunikace připadá 2.200 km.

Upozornění:

 • Pro kamiony s výjimkou přepravy zboží podléhajícího zkáze platí zákaz jízdy v noci a o víkendu.
 • Za všechna vozidla o hmotnosti nad 3,5 t se vybírají silniční (dálniční) poplatky podle ujetých kilometrů .
 • Omezení rychlosti pro nákladní automobily o hmotnosti nad 3,5 t činí v uzavřených obcích 50 km/h, na silnicích 1. třídy 70 km/h a na dálnicích 80 km/h.
 • Rakousko je členem Úmluvy TIR (Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR) a mezinárodní Úmluvy o dočasném dovozu zboží krytého karnetem ATA.

Železniční přeprava

Rakousko má železniční síť v délce přibližně 5.600 km. Největšími poskytovateli služeb v železniční nákladní dopravě jsou Österreichische Bundesbahnen AG a Rail Cargo Austria AG .

Lodní nákladní přeprava

Rakousko je vnitrozemím a námořní přeprava se soustřeďuje na nejdůležitější vodní cestu, Dunaj. Rýnsko-mohansko-dunajský kanál umožňuje přepravu zboží vodní cestou ze Severního moře až k Černému moři.

Kontaktní adresy poskytovatelů služeb v nákladní přepravě naleznete na webové stránce Hospodářské komory Rakouska/sdružení pro lodní dopravu. Ship Austria .

Vzdušná přeprava

Vzdušnou cestou se přepraví pouze cca 0,3% (stav v r. 2012) rakouského objemu nákladní přepravy. Letiště nabízejí veškeré možnosti pro manipulaci s leteckým nákladem.

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA