Nastavení cookies

Zde můžete vidět a upravovat nastavení souborů cookies různých nástrojů používaných na www.advantageaustria.org a souvisejících subdoménách.


Uložit nastavení
Advantage Austria Zobrazit navigační panel
Předpokládáme, že jste z Přesměrovat na tuto stránkuZměna země

Reklama a média

klávesnice © ADVANTAGE AUSTRIA

© ADVANTAGE AUSTRIA

Reklama je důležitým nástrojem při zpracování rakouského trhu. Vedle tištěné a rozhlasové reklamy je outdoorová reklama již po léta důležitou součástí rakouského reklamního trhu.

Obsah

Reklama

Nejdůležitějšími nositeli reklamy (měřeno podle podílů nákladů na reklamu v roce 2017) pro rakouský trh jsou 

tištěná média 46,3 %
televize27,4 %
online13,7 %
rozhlas5,4 %
Mimoto jsou důležité:

Outdoorová reklama
Outdoorová reklama je již po léta důležitou součástí rakouského reklamního trhu. Plakáty se umisťují na reklamních plochách u hlavních dopravních tras a silně frekventovaných míst. 

Prezentace zboží
V maloobchodě hraje podpora prodeje formou prezentace zboží a vzorků zboží důležitou roli. Zboží se prezentuje v obchodních výlohách a také na nádražích, letištích a zastávkách městské dopravy. 

Sportovní a kulturní sponsoring
V Rakousku je hodně rozšířený také sportovní a kulturní sponsoring. 

Direct Marketing
Přibývající význam má Direct Marketing. V této oblasti, zejména u telefonického marketingu, je nutné dbát částečných reklamních omezení. Specifikace pro (zasílání reklamních materiálů poštou pro) Direct Mailing mohou nabývat specializovaní poskytovatelé.

Média

Rakouská mediální scéna se vyznačuje poměrně vysokou koncentrací. V oblasti rozhlasu a televize však v poslední době vzniklo několik nových poskytovatelů. 

Zde najdete údaje o dosahu rakouských médií: 
AG Media-Analysen
Zde najdete údaje o přístupu k nabídkám online: 
Österreichische Webanalyse (ÖWA)

Tištěná média v Rakousko

Tištěná média s hospodářskou tematikou

Deníkytýdeníkyměsíčníky
Die PresseProfilGewinn
Der StandardTrend

Další tištěná média

Deník s největším nákladem počtu výtisků je Neue Kronen Zeitung s dosahem 27,2 %. Po něm následují Heute , Kleine Zeitung ,Österreich a Kurier

Rakouský rozhlas a televize

S privatizací rozhlasového sektoru v roce 1997 vznikla celá řada soukromých rozhlasových vysílačů, které konkurují vysílačům veřejnoprávního Rakouského rozhlasu (ORF). ORF vysílá na čtyři národních televizních kanálech. Teprve v roce 2003 bylo otevřena terestrická televize také pro soukromé poskytovatele. 

Podstatný podíl na trhu mají také veřejné a soukromé zahraniční TV-vysílače, jejichž příjem přes kabel a satelit je v Rakousku velmi rozšířený. Diváci si mohou vybírat z široké nabídky zahraničních, zejména německých kanálů.

Zdroj: ORF/mediaresearch
Podíly předních TV-vysílačů na trhu (2018)
ORF2   19,3 %
ORFeins 10,9 %
RTL 4,1 %
ZDF  4,3 %
PRO7 4,0 %
VOX 3,7 %
 SAT1  3,6 %
PULS4 3,3 %
ATV  3,3 %
ARD 3,1 %
ServusTV 2,4 %
Kabel1   2,3 %
ATV2 1,0 %

Rakušanky a Rakušané na internetu

87,5% rakouského obyvatelstva používalo v roce 2018 internet. E-commerce používá přibližně 60% uživatelů (2018).

99,6% rakouských podniků používá internet. Přes internet se přitom vyřizují především bankovní a finanční služby. Přibývající význam má také nákup přes internet, uplatnění na trhu online a prodej vlastní produkce. 

 

Tisk
©©ADVANTAGE AUSTRIA