تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

معماری

کشور اتریش با در اختیار داشتن بیش از 5000 مهندسین معماری در زمینه احداث سازه‌های چوبی و به کارگیری مصالح و مواد نوآورانه از قبیل شیشه‌های محدب و نماهای ساختمانی انرژی ساز شهرت دارد. فن‌آوری خانه‌یِ غیرفعال در کشور اتریش ریشه گرفته و در حال حاضر تعداد خانه‌های غیرفعال در سراسر دنیا رو به رشد است. معماری اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA