Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Poradenstvo

Trh poradenstva v Rakúsku založený na vedomostiach dosahuje vysoký a kontinuálny rast približne 7 % ročne. S viac ako 7 500 zamestnávateľmi a viac ako 70 000 zamestnancami je to jedno z najintenzívnejšie rastúcich odvetví zavádzajúce inováciu a vytvárajúce ďalšie pracovné miesta. Jednou z oblastí zaznamenávajúcich rast je bezpečnosť informácií a dát. Poradenstvo z Rakúska – Surprisingly Ingenious

       zmeniť 
      tlač
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA