Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Prehľad

V Rakúsku sa nachádza nielen najväčšie podzemné ložisko volfrámovej rudy v rámci západného sveta, najväčšie nálezisko mastenca v strednej Európe a najväčšie nálezisko sideritu na svete. Sídli tu takisto aj svetový líder na trhu žiaruvzdorných produktov a technologický líder v oblasti využitia recyklovaného materiálu s obsahom nerastných surovín. Ťažba surovín prebieha v súlade s trvalou udržateľnosťou a vyrábané produkty majú mnoho podôb - sú inovatívne, nákladovo efektívne a vedia splniť aj tie najnáročnejšie špecifické požiadavky zákazníkov.

Suroviny pre každodenný život

Nie je produktov bez minerálnych surovín, nie je dňa bez minerálnych surovín. Bez minerálnych surovín by nebol dom, vlak, žiadna ulica, žiadne noviny, ani počítač alebo mobilné telefóny. Rakúsky ťažobný priemysel získava vysokokvalitné suroviny, ktoré sa spracovávajú na produkty žiadané po celom svete. Len jeden príklad: železitá sľuda z Rakúska sa na celom svete používa v antikoróznych náteroch, od mostu cez Bospor v Turecku, po most Harbour Bridge v Sydney.

Aj keď sa Rakúsku jedná o pomerne malý sektor, produkované množstvá jednotlivých surovín sú v celosvetovom meradle značné. Rakúsko je v globálnej produkcii magnezitu na 5. mieste, pri volfrámovej rude je to 7. miesto a v prípade mastenca je to 11. miesto.

Toto odvetvie získava a spracováva minerálne suroviny akými sú rudy (železná ruda, volfrám, železitá sľuda) a priemyselné minerály (magnezit, soľ, mastenec a leukofylit, grafit, kaolín a ďalšie) podľa špecifikácií zákazníkov a ponúka čiastočne aj špecifické servisné služby na konci životného cyklu produktu.

Rakúsky ťažobný priemysel prevádzkuje získavanie minerálnych surovín vo viac ako 1 200 lokalitách povrchovej ťažby (povrchové ťažby, kameňolomy, štrkoviská) a v 40 podzemných doloch. Medzi vysokošpecializovanými rakúskymi spoločnosťami je možné nájsť svetových a technologických lídrov. Ich produkty sú vďaka svojim vlastnostiam celosvetovo žiadané.

Príklad – priemysel vyrábajúci žiaruvzdorné výrobky

Rakúsky priemysel zameraný na žiaruvzdorné výrobky vzbudzuje pozornosť špeciálnymi riešeniami: žiaruvzdorné produkty pre „Clean Steel“, 3D tlač, simulačné programy pre kompletné výrobné linky v priemysle (simulácia prúdenia) - to sú technologické služby celosvetovo uznávanej kvality. Aj čo sa týka energetickej efektívnosti a inovácií v oblasti recyklácie, zastáva toto rakúske odvetvie významnú pozíciu.

Príklad - mastenec

Rakúska spoločnosť špecializujúca sa na ťažbu mastenca vyvinula špeciálny postup produkcie jemne rozomletého mastencového prášku, ktorý sa vyznačuje vynikajúcimi vlastnosťami pre výrobcov plastu. Ten sa v kompaktnej forme  distribuuje zákazníkom do celého sveta. Spoločnosť poskytuje prvotriedne služby pri prúdovom rozomletí, ako aj pri hľadaní logistických riešení pre tieto inovatívne surovinové produkty.

Trvalá udržateľnosť

Rakúske ťažobné spoločnosti určujú trendy v zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi. Udržateľnosť pri využívaní surovinového bohatstva v rámci ťažobného priemyslu sú zabezpečené súladom legislatívnych požiadaviek pre priemyselné podniky, certifikácií a koncernových, resp. vnútropodnikových smerníc.

Pri získavaní surovín je tu predovšetkým snaha o čo najdôslednejšiu ťažbu surovín v ložiskách. K ochrane životného prostredia prispieva rekultivácia, resp. renaturalizácia povrchovej. Pokiaľ je to možné, využíva sa s cieľom šetrenia primárnych surovín recyklácia. Aj pri použití iných zdrojov, akými sú energia a výrobné prostriedky, sa zohľadňujú aspekty politiky ochrany životného prostredia. A netreba zabudnúť: aj minerálne suroviny sú základom pre energetickú efektívnosť a ekologickosť produktov, ktoré z nich budú vyrobené.

Vzdelanie

V Rakúsku existuje viacero možností odborného vzdelávania expertov zamestnaných v ťažobnom priemysle:

Posledná aktualizácia:
2018.05.11
tlač