Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Prehľad

Rakúsko je podľa podielu pestovateľskej plochy využívanej na výrobu bioproduktov krajinou číslo jeden v európskom ekologickom poľnohospodárstve. Viac ako 20 000 rakúskych poľnohospodárskych podnikov hospodári ekologicky, každý šiesty farmár je ekologickým farmárom. Každý piaty hektár ornej pôdy je obhospodarovaný v súlade s pravidlami ekologického poľnohospodárstva. Vysokú kvalitu rakúskych bioproduktov chráni už od roku 1995 pečať kvality. 

V rámci tohto odvetvia pôsobia výrobcovia biopotravín, od bio vína, bio mäsa, bio mliečnych produktov, bio nápojov a výživových doplnkov až po kontrolné inštitúcie. Základnou myšlienkou bioprodukcie je najvyššia kvalita potravín dosiahnutá šetrným poľnohospodárstvom, šetrným využívaním surovín a energie. Cieľom ekologického hospodárenia sú uzatvorené cykly látkovej výmeny, ktoré sa samostatne regulujú bez zásahu človeka.

Ekologické poľnohospodárstvo má v Rakúsku obzvlášť dlhú tradíciu. Už v 20. rokoch 20. storočia bol oficiálne zaregistrovaný prvý bio poľnohospodár. Priaznivý vývoj bio poľnohospodárstva v Rakúsku ovplyvnili aj topografické podmienky. 70 % krajiny tvoria horské oblasti, kde nie je možná tradičná intenzívna poľnohospodárska výroba a práve tieto oblasti sú vhodné na ekologické poľnohospodárstvo.

Pre spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví je veľmi dôležitým veľtrh „Biofach“, ktorý sa každoročne koná v Norimbergu. Zúčastňuje sa ho viac ako 2 300 vystavovateľov a takmer   50 000 návštevníkov z radov odbornej verejnosti, zo 130 krajín sveta.

„Private Label“

Vlna prechodu na „bio“ zasiahla Rakúsko v 90. rokoch 20. storočia, keď jeden z domácich reťazcov supermarketov začal v regáloch všetkých svojich filiálok ponúkať biopotraviny. Takto sa ponuka zosúladila s dopytom a bio poľnohospodári získali z dlhodobého hľadiska istých odberateľov. Úspech dal za pravdu ambicióznemu pokusu: Len o niekoľko rokov neskôr zavádza každý obchodný reťazec vlastnú bio značku vo svojom sortimente. V oblasti privátnych značiek majú rakúske bioprodukty vedúce postavenie. Ďalšími argumentmi využívanými v marketingu a predaji sú okrem „bio efektu“ aj regionálny pôvod a ochrana zvierat a životného prostredia.

Kvalita, inovácie a rôznorodosť

Rakúske bioprodukty sa v medzinárodnom porovnaní vyznačujú predovšetkým svojou vynikajúcou kvalitou. Rozmanitosť výrobkov a inovatívny duch rakúskych malých a stredných podnikov sú tiež výnimočné. Toto rakúske odvetvie produkuje medzinárodne obľúbené špeciality, nie je to žiadna veľkovýroba potravín.

Rakúski výrobcovia biopotravín sú úspešní v oblasti syrov a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, džúsov, chleba a pečiva, výrobkov z tekvicových jadierok, čokolády, cereálií a výživových doplnkov.

V Rakúsku pôsobia tradičné spoločnosti a ekologickí priekopníci, ktorí už od 80-tych rokov minulého storočia ponúkajú biočaje, koreninové zmesi alebo čokoládu. Rovnako sú na trhu aj nováčikovia, ktorí sa zameriavajú na produkty ako výživové doplnky v biokvalite alebo bionápoje bez obsahu cukru.

Rakúske firmy sa dokázali v oblasti výroby biopotravín presadiť na svetových trhoch aj napriek malým štruktúram, pretože majú inovatívne nápady, profilujú sa neustálym vývojom a vynikajúcou starostlivosťou o zákazníka. Ako malé prevádzky dokážu flexibilne splniť špeciálne požiadavky zákazníka aj na výrobu v malých sériách.

Dva príklady z inovácií rakúskych spoločností, ktoré boli prezentované na veľtrhu „Biofach“ v Norimbergu: Výživové doplnky, prírodné a v biokvalite, a tiež včelárstvo, ktorého včely zbierajú nektár na nekontaminovaných miestach, ako sú prírodné parky.

Posledná aktualizácia:
2018.05.11
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA