تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آمار و ارقام

در اینجا با مطالعه برخی اطلاعات برگزیده، به کسب اطلاعاتی پیرامون اهمیت شاخه های صنعتی اتریش بپردازید: مواد خوراکی طبیعی       

منبع: گزارش سبز2018 , وزارت فدرال پایداری و گردشگری
كشاورزي بيولوژيكي 2018
سطح زمين هائي كه در آنها كشاورزي بيولوژيكي مي شود نسبت به كل زمين هاي كشاورزي24,7 %
تعداد كارخانه هائي كه اقتصاد آنها از محصولات بيو تأ مين مي شود23,474
منبع: بازاریابی محصولات کشاورزی اتریش
مواد خوراکی طبیعی  2017 
   درآمد1,83 میلیارد یورو
   ميزان درآمد از تجارت مواد غذائي76,27 %
   سهم سود فروش محصولات ارگانیک17,79 %
   سهم گردشگری – علم آشپزی5,94 %آخرين تاريخ به روز رساني
2020.03.03
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA