Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Prehľad

Čo majú spoločné motor vozidla BMW a hviezda na vozidle Mercedes? Svoj rakúsky pôvod. V Rakúsku sa totiž vyrábajú všetky diely, bez ktorých sa automobily nezaobídu. A takisto aj kompletné vozidlá, ako napr. SUV model s emblémom hviezdy. Medzinárodné automobilové odvetvie sa vyznačuje vysokou mierou prepojenia medzi jednotlivými podnikmi. Rakúsko, ako dodávateľ dielov a technológií pre vozidlá, je na tomto trhu rovnako dôležitým hráčom.

Experti s medzinárodným prepojením

Rakúsky automobilový priemysel ponúka svojim medzinárodným zákazníkom služby vo všetkých oblastiach, či už ide o výrobu karosérií, elektrických a elektronických súčastí, motorov, alebo o iné služby v rámci tohto odvetvia. Na dvoch stanoviskách v Rakúsku vznikli automobilové klastre, v ktorých sa na základe uľahčenej spolupráce firiem podnecujú inovácie na poli nových produktov a výrobných procesy. O dobrú povesť rakúskeho automobilového priemyslu sa stará vyše 700 rakúskych podnikov v odvetví výroby motorových vozidiel a subdodávok.

Automobilový priemysel v strednej a východnej Európe už roky zaznamenáva značný rozmach. Rakúsko sa nachádza v srdci regiónu a je optimálne integrované do dodávateľských reťazcov. Najužšie je rakúsky automobilový priemysel prepojený s Nemeckom. Takmer polovica celkového rakúskeho vývozu smeruje ku severným susedom. Okrem toho majú mnohé nemecké automobilky v Rakúsku svoje výrobné závody alebo úzke kontakty na rakúskych dodávateľov.

Inovačná sila

V predošlých 25 rokoch sa do rozvoja rakúskeho automobilového priemyslu investovalo 7,8 miliardy eur. Na výskum sa tu ročne v prepočte na jedno pracovné miesto vynaloží 20 000 eur. Tieto iniciatívy umožňujú, aby sa  nové technológie a koncepty rýchlo aplikovali do praxe. V popredí pritom stojí kvalita, bezpečnosť a zodpovednosť voči životnému prostrediu.

Rakúsky automobilový priemysel patrí v oblasti motorov a pohonu 4x4 k celosvetovo najkompetentnejším a špecializuje sa na inžiniering a konštrukciu prototypov. Rakúske spoločnosti vyvíjajú a vyrábajú komplexné prvky, od agregátov pre pohony 4x4, cez spaľovacie motory, až po valce a špecifické komponenty. Už dnes sa tak spolupodieľajú na definovaní budúcnosti celosvetovej mobility - napríklad aj prostredníctvom dodávok mimoriadne výkonných akumulátorov pre elektrické autá.

Trvalo udržateľná mobilita

Najväčšie zmeny v automobilovom priemysle sa očakávajú hlavne v oblasti životného prostredia a energie. Na základe čoraz prísnejších globálnych predpisov o ochrane životného prostredia a vysokých nákladov v súvislosti so znečisťovaním životného prostredia sa rakúski výrobcovia automobilov sústreďujú na produkty znižujúce emisie a podporujúce energetickú efektívnosť. Z technického hľadiska sa tento cieľ realizuje pomocou nových hnacích systémov a ľahšou konštrukciou vozidiel.

K obzvlášť silným stránkam rakúskeho automobilového priemyslu patrí "Clean Mobility" (tzv. čistá mobilita). V oblasti „Eco Powertrains“ (tzv. ekologické hnacie jednotky), „Eco Materials“ (tzv. ekologické materiály) a „Eco Design and Smart Production“ (tzv. ekologický dizajnu a inteligentná produkcia) sú pre všetky aspekty udržateľnosti vyvíjané riešenia šetriace zdroje. Elektromobily s vyšším dojazdom a hybridné plug-in vozidlá majú najlepšie predpoklady pre úspech na trhu so "zelenými vozidlami". Výrobcovia motorov pracujú na výskume elektrických a hybridných motorov a zaoberajú sa modelmi pohonu na zemný plyn a tekutý plyn.

Najmä vďaka svojim schopnostiam v oblasti materiálov sa Rakúsko v rámci výroby ľahkých efektívnych a šetrných konštrukcií radí medzi európsku špičku. V porovnaní 50 najvyspelejších európskych regiónov z hľadiska výroby ľahkých konštrukcií sa Horné Rakúsko umiestnilo na 19. mieste, v oblasti kovových kompozitov je dokonca na 3. priečke. Či sa jedná o oceľ, ľahké kovy, plasty, drevo alebo kompozitné materiály - rakúske produkty sú orientované na budúcnosť. Okrem technických univerzít, ktoré pre automobilový priemysel podávajú špičkové výkony, je kooperačným partnerom podnikov aj viac ako 50 rakúskych mimouniverzitných výskumných pracovísk, resp. inštitútov.

A čo sa oblasti autonómnej jazdy týka, ponúka Rakúsko svoje technicky vyspelé produkty užívateľom po celom svete. Jedna viedenská spoločnosť vyvinula škálovateľnú a bezpečnú riadiacu platformu, ktorú možno výrobcami automobilov a dodávateľmi aplikovať celosvetovo. Táto platforma zjednocuje architektúru a bezpečnosť do podoby flexibilného stavebnicového systému, ktorý sa dá jednoducho prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníka. Aj to významne prispieva k budúcnosti trvalo udržateľnej a bezpečnej mobility.
Posledná aktualizácia:
2018.05.11
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA