تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

بانکداری / بیمه

در بخش بانکداری که تحت اقتدار موسسات اعتباری منطقه‌ای و بانک‌های ایالتی Landesbanken قرار دارد، خدمات منحصر به شخص و فن‌آوری دیجیتالی‌سازی عوامل کلیدی هستند. بخش بیمه، روند به رشد خود را ادامه می‌دهد، به خصوص با ارائه خدمات به تقاضاهای رو به رشد کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEE). سیستم‌های کمکی هوشمند به تدریج در حال جانشینی برخی وظایف انسانی هستند. بانکداری و بیمه در اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA