تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

صادرات آموزشی موفق به خاورمیانه

یک مدرسه عالی در اتریش توانسته دانش و مهارت های خود را به خاورمیانه، چین، ویتنام، آذربایجان، بلغارستان و اکراین صادر کند.

IMC Fachhochschule Krems
توانسته اولین مدل دانشگاه عربی-اروپایی را در قالب یک پروژه نمونه در خاورمیانه راه اندازی کند. این مدرسه عالی موفق شد در سال 2009 در مقابل پنج شرکت رقیب، قرارداد ساخت دانشگاه وارایمی را از آن خود کند. برنامه­ریزی زیرساخت­ها، اجرا و مشاوره مدیریت این دانشگاه به IMC FH Krems واگذار شده است.

دانشگاه بورایمی در شمال عمان با ارزش 40 میلیون یورو، بزرگ ترین صادرات آموزشی اتریش محسوب می گردد. زمانی که دانشگاه بورایمی تکمیل شود، قادر به پذیرش 10000 دانشجو در رشته های مهندسی، پزشکی و اقتصاد خواهد بود.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA