Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Prehľad

Žiadny ekonomický subjekt orientovaný na budúcnosť sa nezaobíde bez perfektne vzdelaných odborníkov, zamestnancov a manažérov a súčasne musí byť schopný vzájomne skĺbiť teóriu s praxou. Rakúski poskytovatelia na to dodávajú potrebné vzdelávacie know-how, keďže to má v Rakúsku dlhú tradíciu, siahajúcu až do doby stredoveku. Dnes sú rakúske firmy uznávanými miestami na vzdelávanie a odborné učňovské školy zasa oporou firiem. A úspechy rakúskej kompetentnosti v oblasti vzdelávania nemožno prehliadnuť. Približne 80% z celkového počtu mladých ľudí v Rakúsku absolvuje odborné vzdelávanie úzko naviazané na prax, a to vo forme výučby v učilištiach alebo na niektorej zo stredných, resp. vyšších odborných škôl, pričom zhruba jedna tretina všetkých CEO v rakúskych firmách absolvovala výučbu v niektorom z cca 200 učebných odborov.

Odvetvie vzdelávania je veľmi rozmanité. Je tu ponuka klasického školského a univerzitného vzdelania, profesijného a všeobecného vzdelania. Sú tu aj ponuky tréningov a kurzov od špecializovaných samostatných trénerov až po vysokú školu.

Vzhľadom na svoju históriu, kultúru a topogorafiu má Rakúsko v niektorých oblastiach obzvlášť fundované know-how, napríklad v oblasti hudby, stavby tunelov, drevených stavieb, trvalej udržateľnosti alebo biologického poľnohospodárstva. Rakúske vzdelávacie inštitúcie majú expertízu a pomáhajú svojim medzinárodným klientom získať náskok k vedomostiam.

Oblasť turizmu je zvláštnou špeciálnou oblasťou rakúskeho vzdelávacieho sektoru. Vďaka svojim horám, jazerám, prírodným lyžiarskym a turistickým oblastiam, nádherným údoliam a kopcovitému kraju má Rakúsko „prirodzene“ vynikajúce vzdelávacie zariadenia a inštitúcie v oblasti turizmu.

A Rakúsko má medzinárodne uznávané vzdelávacie ponuky v Nischen, napr. postgraduálne vzdelávanie v oblasti ropy a zemného plynu. Rakúsky poskytovateľ tréningov, ktorý sa špecializoval na túto oblasť, bol v roku 2016 pri Getenergy Global Awards v Londýne vyznamenaný ako „Najlepší poskytovateľ tréningu SME roka“ a tento titul úspešne obhájil aj v roku 2017.

Vysoké školy a odborné vysoké školy

Už od deviateho školského stupňa sú v Rakúsku v ponuke odborné školy a v terciálnej oblasti ďalej pokračuje spojenie teórie a praxe. Rakúske vysoké školy a odborné vysoké školy úzko spolupracujú s hospodárstvom – spoločnosťami a v rámci tejto spolupráce vyvíjajú duálne programy v hospodárskymi spoločnosťami vyvíjajú duálne programy.

S približne 22 000 študentmi je WU Wien jednou z najväčších hospodárskych univerzít v Európe. Jej kvalitu potvrdzuje a zaisťuje trojitá akreditácia EQUIS, AACSB a AMBA, medzinárodne najdôležitejších akreditácií pre hospodárske univerzity.

Technická univerzita vo Viedni má okolo 4 800 pracovníkov a je najväčšou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti prírodných a technických vied v Rakúsku.

Absolventi univerzity Montanuniversität Leoben , vysokej školy pre baníctvo a metalurgiu, majú vynikajúce šance na pracovnom trhu.

Vedomosti pre hospodárstvo – celosvetovo

Okrem štátnych univerzít pôsobí v Rakúsku aj súkromná univerzita (MODUL University ), ktorá ponúka štúdium hospodárstva s možnosťou získať titul PhD so zameraním na turizmus, trvalo udržateľný vývoj, nové mediálne technológie a verejná správa. Od roku 2016 ponúka univerzita MODUL University ponuky vzdelávania v oblasti turizmu v Dubaji a Nanjingu (Čína).

Magisterské študijné odbory odbornej vysokej školy v Kremse IMC Fachhochschule Krems v odbore „Medzinárodný manažment“ je možné okrem iných absolvovať v Azerbajdžane, Vietname alebo v Číne a ukončujú sa dosiahnutím titulu magister v Rakúsku.

Iní súkromní poskytovatelia vzdelania sa špecializujú na štúdium a ďalšie vzdelávanie, ktoré je vysoko hodnotené manažérmi rakúskych a medzinárodných spoločností. Pre medzinárodných záujemcov je v rakúsku popredný poskytovateľ služieb v oblasti poradenstva a e-learningu, ktorý patrí k vedúcim poskytovateľom v Európe a celosvetovo realizuje projekty v oblasti vzdelávania a spolupráce v oblasti vývoja.

Rakúske univerzity a vysoké školy čoraz viac ponúkajú bakalárske a magisterské a študijné programy a Executive Education v anglickom jazyku. Rakúske ukončenia v terciálnej oblasti sú medzinárodne uznávané a veľa kurzov rakúskych poskytovateľov je medzinárodne certifikovaných (napr. ISO).

Otázky a odpovede budúcnosti

Priorita vzdelávania a spoločenskej objednávky, čo sa týka vzdelávania, akreditácie, prijímacích procesov, udržateľnosti v celom systéme – napr. pri výstavbe univerzitných centier – trvalo udržateľné budovy – to sú dôležité otázky budúcnosti. A na tieto otázky odpovedajú rakúske vzdelávacie inštitúcie už dnes.

Okrem klasických ponúk vzdelávania sú tu aj ponuky digitálneho učenia, technológií vyučovania a učenia a softvérové riešenia pre vyučujúcich, ako aj pre učiacich sa. Demografické zmeny, „starnúca spoločnosť“ a zmenené pracovné prostredie sú dôvodom, prečo je téma „celoživotné vzdelávanie“ čoraz dôležitejšia.

Pri vzdelávaní a sprostredkovaní vedomostí sa zohľadňujú aj otázky dodržiavania pravidiel a etiky. Rakúske verejné univerzity majú dlhodobo najvyššie štandardy. Okrem toho je táto tematika na univerzitách a vysokých školách vedecky rozoberaná a rakúske inštitúty ďalšieho vzdelávania ponúkajú vzdelanie v oblasti Compliance. Domáce aj zahraničné spoločnosti profitujú tak z tohto, ako aj z ďalších ponúk vzdelávania v Rakúsku.
Posledná aktualizácia:
2018.03.28
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA