Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Medzinárodný partner pre podniky na poli vzdelávania

Inštitút WIFI zameraný na podporu hospodárskeho rozvoja je najväčším subjektom v Rakúsku ponúkajúcim odborné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie. Pod názvom WIFI International exportuje tento inštitút svoje know-how od roku 1991 aj do zahraničia.

Vďaka úspechom rakúskeho hospodárstva v štátoch CEE/SEE naštartoval inštitút WIFI International absolútnu expanziu vzdelávania. Zahraničné pobočky vznikli  v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a v Turecku.

Čoraz viac firiem vsádza v oblasti vzdelávania na partnerov, ktorí pôsobia na medzinárodnej úrovni a svoje sídla majú v zahraničí. Jedným z motívov je skutočnosť, že len podniky s vysokokvalifikovanými zamestnancami sú dlhodobo konkurencieschopné. Inštitút WIFI International ponúka  vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie spočívajúce na rakúskych vzdelávacích štandardoch priamo na mieste.

Hospodársky priestor, ktorý inštitút WIFI International pokrýva, zahrňuje viac ako 180 miliónov obyvateľov. Vďaka tomu patrí WIFI International k medzinárodne najúspešnejším poskytovateľom vzdelávania v Rakúsku.
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA