تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

اعداد و ارقام

سیستم آموزشی اتریش یکی از بهترین ها در سطح جهانی است. یکی از برجسته ترین نکات این سیستم ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و آموزش است.

در رده بندی جهانی کشور اتریش در زمینه سیستم های آموزشی بین ده کشور برتر قرار دارد – در جایگاهی بالاتر از کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن و بریتانیای کبیر.

آمار زیر برگرفته از این رده بندی در سال 2010 میلادی است:

آموزش در زمینه اقتصاد


سرمایه گذاری در زمینه آموزش


سهم فارغ التحصیلان از مدارس عالی


چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA