Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Rakúske firmy sa zaoberajú výskumom postupov, ktoré umožňujú vysoko efektívnu výrobu bionafty z rôznych surovín, napr. z rastlinných olejov, použitých jedlých olejov a živočíšnych tukov. Projektujú, stavajú a prevádzkujú obrovské solárne parky na ohrev vody, vykurovanie vnútorných priestorov, výrobu procesného tepla a solárne chladenie. Vyrábajú plávajúce fotovoltaické systémy. Rakúska vynaliezavosť v oblasti energie má tradíciu: Tepelné čerpadlo, jeden z najúčinnejších a najpokrokovejších prostriedkov na vykurovanie a chladenie, bolo v Rakúsku vynájdené už pred 150 rokmi.  Technologickým lídrom tohto segmentu je aj dnes rakúska firma, ktorá ročne vyrobí okolo 8 000 kusov tepelných čerpadiel.

S obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré sú trvalo k dispozícii, má Rakúsko veľa skúseností. Z výskumných laboratórií a vývojových centier rakúskych spoločností vzišli medzinárodne uznávané technológie, ktoré sa vďaka svojej efektivite a kvalite osvedčili na medzinárodnej úrovni. Vynájdenie a optimalizácia strojov a zariadení na transformáciu vodnej energie sa vždy považovali za doménu rakúskych spoločností, sú celosvetovo žiadané. Ďalším zdrojom obnoviteľných energií je energetický potenciál biohmoty z dorastajúcich surovín.

Rakúsko hrá dôležitú úlohu pri vývoji technológie obnoviteľných energií a pre medzinárodných zákazníkov ponúka riešenia pre mnohé oblasti tohto odvetvia, napr.:

  • Vodná energia: výstavba zariadení, turbíny, poradenstvo a inžinierstvo
  • Biomasa: Bio plyn, drevo, štiepky, pelety, výstavba zariadení, výrobcovia kotlov, dopravná technika
  • Solárne teplo a fotovoltika: moduly, poradenstvo a plánovanie
  • Veterná energia: výrobcovia turbín, výstavba zariadení, poradenstvo, prevádzka veterných parkov
  • Tepelné čerpadlá

Viac ako tretina rakúskych fotovoltických modulov je určená na export. V prípade vykurovacích kotlov a termických solárnych kolektorov je podiel exportu výrazne nad 70 %.

Spoločnosti prostredie

Rakúske spoločnosti pôsobiace v oblasti obnoviteľných energií sú viacnásobnými favoritmi a majú výnimočné postavenie na trhu. Veľa malých a stredne veľkých spoločností sa orientuje na plánovanie a poradenstvo. Producenti v tomto odvetví ponúkajú riešenia orientované na zákazníka, riešenia na mieru a s nadpriemernými službami. Tu je len zopár príkladov:

Rakúska spoločnosť, pôvodne sa zaoberajúca výrobou skla, sa začala orientovať na výrobu fotovoltiky používanej v budovách.

Rakúsky výrobca dodal dve Francisove turbíny a dva generátory na rozšírenie vodnej elektrárne Mica v Kanade.

V Rakúsku existuje priekopnícka spoločnosť v oblasti vývinu technológie nabíjania batérií, pri ktorej sa šetrí energia a náklady.

Vedúci poskytovateľ v oblasti vykurovania biomasou v Európe má rakúske korene.

Z Rakúska pochádza aj celosvetovo prvý, jednoducho ovládateľný fotovoltický systém vo vyhotovení „všetko v jednom“ (All-in-One) s neobyčajným dizajnom.

Ľudia so zodpovednosťou

Vzdelanie pracovníkov pôsobiacich v oblasti obnoviteľných energií je veľmi dôležité. Rakúska zvláštnosť – „duálny systém“ (výučba v závode a návšteva odbornej školy) – garantuje, že aj v budúcnosti budú k dispozícii odborníci schopní spojiť teóriu s praxou. A systém medzipredmetového vzdelávania na vysokých školách a technických vysokých školách prispievak tomu, že aj v budúcnosti sa môžu zákazníci spoľahnúť na rakúske odborné vedomosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Rakúske spoločnosti pôsobiace v tomto odvetví chcú aktívne prispieť k dosiahnutiu cieľov ochrany ovzdušia. S plnou vážnosťou preberajú zodpovednosť za životné prostredie a sami hospodária úsporne a uvedomele. Zohľadňuje sa aj aspekt bezpečnosti. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov je väčšinou neveľká a decenetralizovaná a tým stabilná pri jednotlivých výpadkoch. No nevýhodou prírodných zdrojov energie je kolísanie v ich dostupnosti. Rakúske spoločnosti sa preto zaoberajú témami ako skladovanie elektrickej energie a bezpečnosť zásobovania v prípade obnoviteľnej energie, prispievajú tak k pozitívnemu vývoju v oblasti energetiky.

tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA