تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

انرژی‌های تجدیدپذیر

اتریش در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر شهرت بسیار دارد - از نیروگاه‌های تولید برق آبی و انرژی بادی گرفته تا نیروگاه‌های انرژی خورشیدی، زمین‌گرمایی، جزر و مدی و مواد سوختی زیستی. شرکت‌های اتریشی اغلب از شایستگی و شهرت خوبی برخوردارند که راهکارهای ارائه شده آنها طبق مشخصات و سفارش مشتری ارائه می شود. برنامه‌هایی بر مبنای بازدهی انرژی در سطوح بالاتر نیز از اهمیت خاص برخوردارند. انرژی‌های تجدیدپذیر اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA