Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Цифри и факти

Възобновяемите енергии са двигателят на икономиката на бъдещето в целия свят. С помощта на някои цифри и факти бързо можете да придобиете представа за сектора на възобновяемите енергии в Австрия.

Биомаса, слънце и топлинни помпи

Бранш на биогоривата 2016 
Работни места на пълен работен деноколо 17.486
Общ оборот1,5 милиарда евро
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на биогенни гориваоколо 9,8  мил. тона
Котли и горивни камери на биомаса 2016 
Работни места на пълен работен деноколо 3.162
Общ оборот757 мил. евро
Експортна квотаоколо 80 %
Бранш на фотоволтаичните системи 2016 
Работни места на пълен работен деноколо 2.822
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на фотоволтаични системи  920.653 тона
Бранш на соларните термични системи 2016 
Работни места на пълен работен деноколо 1.600
Общ оборотоколо 196 мил. евро
Експортна квота83 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на слънчеви колектори426.473 тона
Източник: Иновативни енергийни технологии в Австрия. Пазарно развитие 2016. Федерално министерство на транспорта, иновациите и технологиите
Бранш на топлинните помпи 2016 
Работни места на пълен работен деноколо 1.295
Общ оборотоколо 540 мил. евро
Експортна квотаоколо 30,4 %
Постигнато спестяване на CO2 в Австрия чрез използването на топлинни помпи571.183 тона

Хидроенергия

Степен на използване на хидроенергията в Австрия: около 60 - 70%

Вятърна енергия 2016

Понастоящем в мрежата на Австрия има 1.191 вятърни електроцентрали с общо 2.632 MW. Ветродвигателите произвеждат около 5,7 милиарда киловатчаса ток: С него могат да бъдат снабдени с енергия 1,6 мил. домакинства.

Източник: IG Windkraft

Общи данни

Дял на възобновяемите енергии в брутното вътрешно потребление за 2016 г.: 29,5 %
Планиран дял на възобновяемите енергоносители до 2020 г.: 34 %

Източник: Австрийска енергийна агенция - Austrian Energy Agency - Statistics Austria

Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA