تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

علوم زیستی و داروسازی

کشور اتریش در زمینه فن‌آوری زیستی که یکی از بخش های رو به رشد در جهان است سرمایه گذاری عظیمی کرده است. اتریش توانایی‌های ویژه‌ای در تولید واکسن‌ها و دارو برای درمان بیماری‌هایی از قبیل سرطان و بیماری قند دارد. تخصص‌های جدید شامل درمان پزشکی منحصر به شخص، پوشیدنی‌های بهداشتی، درمان از راه دور و فن‌آوری خدمات بهداشت متحرک (mHealth) است. علوم زیستی و داروسازی اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA