تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

سیستم های آبیاری برای زمین های زراعی در سراسر جهان

عرضه محصولات کشاورزی عراق و لائوس نیز در حال حاضر توسط یک شرکت اتریشی تأمین می گردند.

گروه
Bauer
در نتیجه توسعه شرکت „Röhren- und Pumpenwerk Bauer“ که در سال 1930 تأسیس گردید، به­وجود آمد. امروزه کار این گروه عمدتاً بر روی      سیستم های مدیریت آبیاری و مدیریت فاضلاب و انرژی متمرکز است. سیستم­های آبیاری این شرکت پیشتاز اتریشی باعث افزایش تولید سالانه محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید این محصولات در بسیاری از کشورهای جهان گردیده است.

بخش آبیاری گروه باوئر یکی از بزرگ ترین قراردادهای آبیاری را در سال 2010 منعقد کرد. این شرکت 250 سیستم بزرگ آبیاری را در مساحت تقریبی 25000 هکتار برای وزارت منابع آب عراق اجرا نمود. لائوس نیز در حال استقرارسیستم­های آبیاری شرکت باوئر است تا بتواند محصول سالانه را تا صد در صد افزایش دهد.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA