Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Závlahové systémy pre poľnohospodárske plochy na celom svete

Rakúska spoločnosť zabezpečuje zásobovanie poľnohospodárskymi produktmi už aj v Iraku a Laose.

SpoločnosťBauer Gruppe vznikla z firmy „Röhren- und Pumpenwerk Bauer“, ktorá bola založená v roku 1930. V súčasnosti ležia ťažiská činnosti firmy v manažmente zavlažovania a v manažmente odpadu a energie. Závlahové systémy svetového trhového lídra z Rakúska napomáhajú zvyšovať ročný objem úrody v mnohých krajinách sveta a zvyšujú tiež stupeň samozásobovania poľnohospodárskymi produktmi.

Jednu z najväčších individuálnych zákaziek v oblasti zavlažovania získala spoločnosť Bauer Gruppe v roku 2010. Iracké spolkové ministerstvo pre vodné hospodárstvo poverilo spoločnosť stavbou 250-tich širokozáberových závlahových zariadení na zavlažovanie plochy o výmere cca 25.000 ha. V  Laose sa momentálne pracuje na zvyšovaní objemu úrody až o 100% ročne a to vďaka závlahovým zariadeniam firmy Bauer.
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA