Настройки за бисквитки

Оттук можете да преглеждате и променяте настройките си за бисквитки за различни инструменти, които се използват на www.advantageaustria.org и свързаните поддомейни.


Запазване на настройките
Advantage Austria Показване навигация

Преглед

Във всяко едно лего блокче са заложени знание и опит от Австрия. Това е така, защото за своите пластмасови компоненти компанията Lego използва австрийски машини за шприцоване. Който лети с най-големия пътнически самолет в света A380, ще види части на тялото и крилата, които също се произвеждат в Австрия. Това са само два примера за силната международна пазарна позиция на австрийските компании от този бранш, чиято квота за износ е около 70%. Много от тях са традиционни фирми, които са пионери и иноватори от световна класа. Положителното развитие на австрийската химическа промишленост и производството на пластмаси продължава. Гаранция за това са доброто обучение на служителите и високите изследователски квоти – във фармацевтичния сектор те достигат до дванадесет процента!

Австрийската пластмасова индустрия обхваща цялата производствена верига за пластмаси, от суровината до продукта. В това число влизат

  • производство на суровини
  • пластмаси в машиностроенето
  • изработка на инструменти и матрици
  • преработка на пластмаси
  • специфични услуги с пластмаси както и
  • изследователски и образователни институции в областта на пластмасите

Регионален клъстер за пластмаси дава възможност в Австрия за тясно сътрудничество между различните области на техниката, развойната дейност и обучението. Сред компаниите в индустрията се срещат както глобални играчи , така също и лидери в пазарни ниши, които доставят на своите клиенти трайни продукти с най-високо качество.

Химията дава възможност за иновации на следващи производства по веригата. Като междусекторен бранш пластмасовата промишленост има връзка с много други области като мехатроника, информационни технологии, медицинска техника и автомобилостроене. Добре функциониращата комуникация с клиентите е специална рецепта за успеха на бранша в Австрия, който се цени заради своята благонадеждност.

Приложение в световен мащаб

Австрийската химическа и пластмасова промишленост действа в международен мащаб. Така например от няколко години международният изследователски център на първоначално датска компания се намира в индустриалната зона Chemiepark в Линц, Горна Австрия. В него 350 сътрудници изследват материалите на бъдещето. Австрия има също водещата световна химическа и металургична компания с филиали в Канада, Словения, Япония и Китай. Тази компания е основана всъщност още през 1898 година. А един от най-големите производители на потребителски стоки в света купува опаковките си от австрийски производител на пластмаси и опаковки.

Сътрудничество за оптимални решения

Отличителен белег на австрийските фирми за пластмаси е способността им за сътрудничество. Те работят в платформи и с университетски и извънуниверситетски изследователски партньори по актуални теми. Така инициативата “Smart Plastics” е мрежата за професионално обслужване и ноу-хау за проекти с пресечна точка между мехатроника, пластмаси и дизайн. 17 партньора се възползват от членството в платформата за сътрудничество и иновации. Други сътрудничества са посветени на темите леки конструкции и гъвкавост на производството и оптимизация. Пластмасовият клъстер, мрежата на пластмасовата индустрия в Горна Австрия и съседните страни, работи интензивно по въпроса за биопластмаси.

Отлично образование

Силно развитата инженерна наука прави химическия и пластмасов бранш в Австрия особено конкурентоспособен. Дуалната образователна система в професионалното обучение е еталон за много други страни. Освен това съществуват технически колежи и висши технически институти с основен предмет пластмаси, следване по специалността технология на пластмасите в Университета по минно дело и металургия Леобен и Университета Йохан Кеплер в Линц .

Поглед към околната среда

“Responsible Care” е световна доброволна инициатива на химическата промишленост за подобряване на здравето, безопасността и околната среда. Австрия беше първата страна, в която се проведе външна проверка за спазването на нормативите за рециклиране. Външните одити са задължителни за участващите австрийски фирми. С това Австрия заема уникална позиция в Европа.

В много области на приложение пластмасата спестява значително повече енергия и ресурси, отколкото са били необходими за производството й. Непрекъснатото развитие и тенденцията към особено леки пластмасови изделия допринасят за това, че се използва само толкова материал, колкото е абсолютно необходимо за осигуряване на функцията на продукта.

Австрийската химическа промишленост има ясно изразена биогенна суровинна база. По-специално пластмасовият клъстер се занимава интензивно с този въпрос. При производството на биодизел в Австрия около 40% от използваните суровини идват от режима на отпадъците. Това е международна максимална стойност. И още една точка ясно показва, че браншът поема отговорност за бъдещето: Австрия се отказва от употребата на палмово масло.

Последна актуализация на:
2018.03.29
Печатане
©©ADVANTAGE AUSTRIA