Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel

Prehľad

Rakúske know-how sa nachádza v každej kocke systému Lego. Spoločnosť Lego totiž pre svoje malé plastové súčasti používa vstrekovacie lisy rakúskeho výrobcu. A každého cestujúceho v Airbuse A380, najväčšom dopravnom lietadle na svete, čaká pohľad na časti trupu a krídel vyrobené v Rakúsku. A toto sú len dva príklady významného postavenia rakúskych firiem na medzinárodnom trhu v oblasti chemického a plastikárskeho priemyslu, ktorého podiel vývozu činí približne 70 %. Mnohé z týchto firiem sú tradičné podniky, ktoré si svoje miesto medzi svetovou elitou vydobyli svojím priekopníckym úsilím a inováciami. Pozitívny vývoj rakúskeho chemického a plastikárskeho priemyslu pritom pokračuje aj naďalej. Zaručuje to vynikajúca úroveň kvalifikácie zamestnancov, ako aj vysoká miera investícií do výskumu - vo farmaceutike dokonca až vo výške 12 %! 

Rakúske plastikárske odvetvie zahŕňa celý výrobný reťazec, od surovín až po produkty. Patria sem:

  • výroba surovín
  • výroba strojov na spracovanie plastov
  • výroba nástrojov a foriem
  • spracovanie plastov
  • špecializované služby v oblasti plastov 
  • výskumné a vzdelávacie zariadenia v oblasti plastov

Úzku spoluprácu s najrôznejšími oblasťami techniky, rozvoja a vzdelávania v Rakúsku umožňuje regionálny klaster plastikárskeho priemyslu. Medzi podnikmi v tomto odvetví je možné nájsť globálnychhráčov, ako aj špičkové spoločnosti špecializujúce sa na unikátne segmenty, ktoré svojim zákazníkom ponúkajú nadčasové produkty tej najvyššej kvality.

Chémia umožňuje prienik inovácií do nadväzných výrobných oblastí. Plastikársky priemysel má ako prierezové odvetvie prepojenia s mnohými ďalšími oblasťami, akými sú mechatronika, informačné technológie, medicínska technika, či automobilový priemysel. Receptom na úspech tohto rakúskeho odvetvia, ktoré sa cení pre svoju spoľahlivosť, je pritom dobre fungujúca komunikácia so zákazníkmi.

Použitie na celom svete

Rakúsky chemický a plastikársky priemysel pôsobí medzinárodne. Už niekoľko rokov sa napríklad v chemickom parku v Linzi, v Hornom Rakúsku, nachádza celosvetové výskumné centrum pôvodne dánskej spoločnosti. Materiály budúcnosti tu vyvíja až 350 pracovníkov.

Rakúsko sa môže pochváliť aj celosvetovo vedúcou spoločnosťou v oblasti chémie a metalurgie, ktorá má pobočky v Kanade, Slovinsku, Japonsku a Číne. Táto spoločnosť bola mimochodom založená už v roku 1898. Dokonca aj jeden z najväčších globálnych producentov spotrebného tovaru odoberá obaly od rakúskeho výrobcu plastov a obalových materiálov.

Spolupráca pre optimálne riešenia

Rakúske plastikárske firmy sa vyznačujú mimoriadnou schopnosťou spolupracovať. Spoločne s univerzitnými a mimouniverzitnými výskumnými partnermi pracujú v rámci odborných platforiem na aktuálnych témach. Takýmto príkladom je aj iniciatívna „Smart Plastics“ (inteligentné plasty), ktorá je profesionálnou sieťou služieb a know-how pre projekty na rozhraní mechatroniky, plastov a dizajnu. Svoje členstvo v tejto kooperačnej a inovačnej platforme využíva 17 členov. V rámci iných kooperačných iniciatív sa pozornosť venuje témam ako ľahké konštrukcie, či flexibilizácia a optimalizácia výroby. V oblasti biologických plastov svoju intenzívnu činnosť vyvíja plastikársky klaster, združujúci plastikárske odvetvie v Hornom Rakúsku a susedných krajinách.

Vynikajúce vzdelanie

Vďaka podstatnému významu inžinierstva je chemický a plastikársky priemysel v Rakúsku mimoriadne konkurencieschopný. Duálny systém v rámci učňovskej odbornej prípravy je pre mnohé iné krajiny vzorom. Okrem toho v Rakúsku pôsobia odborné školy a vyššie technické učilištia so zameraním na plasty. Vysokoškolské a univerzitné vzdelanie v odbore techniky plastov zabezpečujú Montanuniversität Leoben a Johannes-Kepler-Universität v Linzi.

Dôraz na životné prostredie

Iniciatívna „Responsible Care“ je celosvetovou dobrovoľníckou iniciatívou chemického priemyslu pre zlepšenie situácie týkajúcej sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Rakúsko bolo prvou krajinou, v ktorej sa uskutočnilo externé preverenie dodržiavania recyklačných predpisov. Pre rakúske spoločnosti podieľajúce sa na tejto iniciatíve sú externé audity záväzné. Rakúsko tak v rámci Európy zaujalo jedinečné postavenie.

Plasty v mnohých prípadoch šetria oveľa viac energie a zdrojov, ako je potrebné na ich výrobu. Neustály vývoj a trendy smerujúce k obzvlášť ľahkým umelohmotným výrobkom prispievajú k tomu, že sa použije iba toľko materiálu, koľko je bezpodmienečne nevyhnutné na zabezpečenie funkcie produktu.

Rakúsky chemický priemysel má výrazný biogénny surovinový základ. Intenzívne sa touto témou zaoberá najmä plastikársky klaster. V rámci rakúskej produkcie bionafty pochádza okolo 40 % použitých surovín z odpadov, čo v medzinárodnom porovnaní predstavuje špičkovovú hodnotu. A o tom, že sa toto odvetvie zodpovedne orientuje na budúcnosť, svedčí aj ďalší fakt: Rakúsko sa zrieklo používania palmového oleja.

Posledná aktualizácia:
2018.05.11
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA