تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

مواد شیمیایی/پلاستیکی

ین بخش با داشتن شهرت بسیار در تولید محصولات با کیفیت بالا، انواع محصولاتی را از جمله رنگ‌ها، کودهای شیمیایی، قطعات خودرو و هواپیما و جعبه‌های پلاستیکی تولید می‌کند. نوآوری‌های مهمی از قبیل "پلاستک های هوشمند" که در طرح‌های صنایع مکاترونیک، پلاستیک و طراحی کاربرد داشته، همواره اتریش را در رقابت با سایر کشورها جلوتر قرار می‌دهد. مواد شیمیایی و محصولات پلاستیکی ساخت اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA