Nastavenia súborov cookies

Tu môžete nahliadnuť do nastavení alebo zmeniť nastavenia súborov cookies pre rôzne nástroje, ktoré sa používajú na www.advantageaustria.org a príslušných subdoménach.


Uložiť nastavenia
Advantage Austria Zobraziť navigačný panel
Myslíme si, že ste z krajiny K Vašej lokálnej stránkeVoľba inej krajiny

Prehľad

Každý rok je na uliciach a v nákupných centrách vo viac ako 120 krajinách sveta možné vidieť rakúsky dizajn v neprehliadnuteľnej forme: vianočné osvetlenie vytvorené v Rakúsku. A to je iba jedna z oblastí, v ktorej rakúsky dizajn žne úspechy po celom svete. Rakúsko má výnimočné postavenie na svetovej mape dizajnu, pretože leží v srdci Európy - medzi poetikou talianskeho dizajnu, inžinierskym umením a prepracovanosťou nemeckého dizajnu a novými tvorivými prúdmi z krajín strednej a východnej Európy. Rakúsky dizajn predstavuje celosvetovo vyhľadávanú mimoriadnu kombináciu s osobitým charakterom.

Odvetvie dizajnu pozostáva z viacerých oblastí. Produktový dizajn, nazývaný aj priemyselný dizajn, sa zaoberá návrhom sériových alebo priemyselných produktov. Grafický dizajn je vizuálnym stvárnením písomných a obrazných informácií vyjadrených v grafických elementoch a uľahčuje porozumenie, pomáha upútať pozornosť. Sociálny dizajn sa koncentruje na človeka. Ďalšie oblasti dizajnu sú interiérový a módny dizajn.

Technika – materiál – forma

Pre rakúsky dizajn sú typické tri faktory:

  • veľká miera „technickej posadnutosti“. Rakúsky dizajn zahŕňa  veľa technického know-how.
  • láska k materiálu. Rakúsky dizajn je otvorený novým nápadom pri využívaní materiálov, či už ide o náročné technológie, recyklovateľné alebo znovu objavené (prírodné) materiály.
  • regulované tvaroslovie, kombinované s humorom a "žmurknutím oka".

Mobilita a ďalšie odvetvia

Na medzinárodnej úrovni je zastúpený dizajn v oblasti mobility (Mobility Design) z Rakúska, v podobe požiarnych vozidiel, vlakov, Moto GP motoriek alebo elektrických skladacích bicyklov. Aj svet krištáľu je ovplyvnený rakúskym dizajnom, keďže v Rakúsku bol  v roku 1892 vyvinutý prvý stroj na priemyselné brúsenie krištáľu. Dnes oceňujú dizajn krištáľových figúrok, precíznych optických prístrojov a krištáľových šperkov z Rakúska vo viac ako 170 krajinách sveta. Chrbtová ortéza navrhnutá v Rakúsku získala nemeckú Cenu dizajnu a ocenenie IF Design Award – to sú len niektoré príklady medzinárodne uznávaného dizajnu z Rakúska.

Tradiční priekopníci 

V rakúskej histórii dizajnu existuje veľa priekopníkov. Patria k nim napr. Adolf Loos ako reformátor z obdobia moderny, Carl Auböck ako priekopník štýlu povojnovej doby a Hans Hollein ako priekopník postmoderny. Dodnes sa rakúskym dizajnérom darí etablovať Rakúsko ako krajinu dizajnu na medzinárodnej úrovni, tým, že stanovujú nové trendy mimo mainstreamu a idú s dobou vďaka inováciám.

Vedomosti, veda a výskum

Viac ako 60 % dizajnérok a dizajnérov  v Rakúsku má akademické vzdelanie. Inštitút dizajnu na Univerzite úžitkového umenia – Universität für angewandte Kunst vo Viedni je jednou z najdôležitejších vzdelávacích inštitúcií v európskom priestore a posilňuje národné a medzinárodné prepojenie dizajnérskej kompetentnosti s pôsobiskom vo Viedni. Pre štúdium je charakteristická výučba v malých skupinách a intenzívny kontakt medzi vyučujúcimi a študentmi, experimentálny a voľný výber projektov, ako aj semináre a prednášky národných a medzinárodných expertov.

Neustále sa optimalizuje transfer vedomostí medzi dizajnérmi, technologickými firmami, univerzitnými výskumnými laboratóriami, priemyslom a think-tankami. Dizajnéri majú centrálnu pozíciu pri ďalšom vývoji na ceste od konceptov z výskumných laboratórií a fabrík až k produktom vhodným pre trh. Práca dizajnérskych kancelárií je čoraz viac kľúčovým faktorom, vďaka ktorému ich zákazníci získavajú lepšie výsledky v hospodárskej súťaži. Spolupráca s dizajnérmi sa v rámci hospodárstva, vedy a priemyslu čoraz viac považuje za cennú investíciu.

Dizajn a zodpovednosť

Ekodizajn, nazývaný aj ekologický dizajn alebo trvalo udržateľný dizajn, je samostatnou, v Rakúsku mimoriadne dôležitou oblasťou dizajnu. Zameriava sa na princípy trvalej udržateľnosti. Jeho cieľom je pomocou inteligentného využitia zdrojov dosiahnuť čo najvyšší úžitok pre všetkých zúčastnených v hodnotovom reťazci, a to s minimálnou možnou záťažou pre životné prostredie a za sociálne spravodlivých podmienok.

Aj v rozrastajúcej sa oblasti zeleného dizajnu (green design) je v Rakúsku veľa príkladov, napr. mobilné skladacie fotovoltické zariadenie, ktoré sa automaticky orientuje za slnkom a vďaka tomu môže vyprodukovať maximum elektrického prúdu. A pritom aj dobre vyzerá – ďalší príklad rakúskeho dizajnu, ktorý upúta a motivuje na jeho zakúpenie.
tlač
©©ADVANTAGE AUSTRIA