تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

طراحی

طراحان در اتریش علاقه به ابداع دارند - در طراحی‌های صنعتی، محصولات، گرافیکی، اجتماعی و اقتصادی. موفقیت‌های قابل توجهی در زمینه‌های قطار، ماشین‌های آتش‌نشانی، محصولات کریستال، تجهیزات دقیق نوری و جواهرات حاصل شده است. اتریش در سال 2015 حدود 2000 اختراع به ثبت رسانده که رتبه 14 را در دنیا به خود اختصاص داده است. طراحی های اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA