تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

تبدیل شدن به یک صادر کننده جهانی محصولات الکترونیکی با تحقیق و پیشرفت

سیستم های الکترونیکی کنترل موتورها و تجهیزات هدایتی شرکت اتریشی LOGICDATA این شرکت را به یکی از پیشروان جهانی در این زمینه تبدیل نموده اند.

این شرکت یکی از مهم ترین بازیکنان جهانی در استفاده از فناوری های خلاقانه الکترونیکی در ساخت مبلمان برای استفاده در بخش سلامت است. صادرات این شرکت 100% است. مهم ترین بازار محصولات  
LOGICDATA
اروپا و آمریکا است.

سیستم های کنترل برای مبلمان با ارتفاع قابل تنظیم از قبیل مبلمان اداری، تخت خواب و صندلی های ماساژور توسط LOGICDATA برای هر مشتری و به تناسب نیاز بازار به صورت اختصاصی ساخته می شوند: ضمنا سالیانه در 500000 سیستم مبلمان بکار گرفته می شوند. LOGICDATA توانسته با تحقیقات فشرده در زمینه مکاترونیک و الکترونیک به سرآمد بازار ارگونومی تبدیل شود.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA