تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

الکتریک/الکترونیک/مکاترونیک

به عنوان دومین کارفرمای بزرگ صنعتی، این بخش هم در زمینه تحقیقات و هم در آموزش فعالیت زیادی است. 80% محصولات آن به بیش از 150 کشور دنیا صادر می‌شوند که شامل فن‌آوری روشنایی، انرژی، پزشکی و مهندسی ترافیک می‌باشد. رشد صنایع دیجیتال، این بخش را برای آینده ما حیاتی ساخته است. صنایع برق، الکترونیک و مکاترونیک ساخت اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA