تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

انرژی حرارتی از آفتاب صحرا

شرکت GREENoneTEC بزرگ ترین تولید کننده کلکتورهای حرارتی خورشیدی در جهان است. در سال 2010 این شرکت یک سفارش ویژه دریافت نمود.

GREENoneTEC
کلکتورهای بزرگ ترین پروژه نیروگاه خورشیدی جهان در دانشگاه دخترانه پرنسس نورا بنت الرحمن در ریاض عربستان سعودی را تأمین می کند.

کل محوطه این دانشگاه با یک شهر برابری می کند و دارای ظرفیت 40000 دانشجو، استاد و کارمند، 13 دانشکده، خوابگاه، مؤسسات تحقیقاتی و یک بیمارستان است.

کلکتورهای GREENoneTEC انرژی مورد استفاده برای تأمین آب گرم و گرمایش کل تأسیسات دانشگاه را فراهم آورده و شامل کلکتورهایی به مساحت 36000 متر مربع یا 5 زمین فوتبال است.
چاپ