تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

صنعت انرژی

بخش نیرو و تولید انرژی اتریش، تولید نفت و گاز، تولید و تامین برق، ساخت و احداث توربین‌ها و احداث خطوط لوله، سیستم‌های ذخیره‌سازی و منابع انرژی تجدید‌پذیر را شامل می‌شود. اتریش نقشی مهم نیز به عنوان یک کشور ترانزیت ایفا می‌کند که به خصوص خطوط لوله نفت ترنس آلپاین و تاسیسات عمده ذخیره‌سازی گاز از اهمیت برخوردارند. صنعت انرژی اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA