Postavke kolačića

Ovdje možete vidjeti i promijeniti postavke kolačića različitih alata koji se koriste na stranici www.advantageaustria.org i njenim subdomenama.


Spasi postavke
Advantage Austria Pokaži navigaciju

Brojke i činjenice

Ovdje možete pronaći kratki pregled o austrijskom energetskom sektoru sa brojkama i značajnim podacima.

Izvor: Izvještaj o energiji 2019. Savezno ministarstvo za održivi razvoj i turizam
Struktura bruto potrošnje energije u Austriji 2018
nafta36,7 %
gas21,8 %
biogene energije16,5 %
hidroenergija9,5 %
ugalj8,2 %
sagorivi otpadi 1,8 %
neto uvoz električne energije2,3 %
vjetroenergija1,5 %
toplotna energija iz okoline1,3 %
fotovoltaik0,4 %
Izvor: Trend Top 500
10 najvećih austrijskih preduzeća u oblasti energetike po ostvarenom neto prihodu u mil. eura (2018)
1. OMV AG 22.930,00
2. Verbund AG 2.847,92
3. Energie AG Oberösterreich 1.625,80
4. Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation 1.471,15
5. Wien Energie GmbH 1.440,00
6. Energie Steiermark AG 1.267,10
7. Tiwag - Tiroler Wasserkraft AG 1.238,67
8. Vorarlberger Illwerke AG (illwerke vkw) 598,70
9. RAG Austria AG (vormals: Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG)) 509,36
10. Tigas - Erdgas Tirol GmbH 207,96
štampaj
©©ADVANTAGE AUSTRIA