تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

بازار آینده در تسخیر "فناوری سبز"

در سال 1992، ژوزف هایسن برگر به همراه شریک خود در آن زمان، شروع به ساخت ماشین های تولید کمپوست نمود. امروزه فناوری سبز شرکت کومپ تک بیش از 2500 مشتری در بیش از 50 کشور جهان دارد.

گروهی متخصص در یک کارگاه اجاره ای سنگ بنای شرکت فناوری زیست محیطی را نهادند که امروزه در سراسر جهان گسترش یافته است، چراکه پس از     سال ها موفقیت و کسب تجربیات ارزشمند در زمینه ساخت تجهیزات فرآوری زباله، شرکت
Komptech
به عرصه تهیه زیست توده چوبی وارد شد.

ورود به این عرصه، به عنوان یکی از حاملین انرژی های تجدیدپذیر، برای این شرکت ثمرات فراوانی در پی داشته است. امروزه این شرکت با ماشین های خرد کننده، ریز کننده چوب و تجهیزات فرآوری خود در عرصه جهانی در مسیر موفقیت گام بر می دارد. در حال حاضر بیش از یک سوم درآمد شرکت حاصل از فناوری زیست توده بوده و تمایل به بهره گیری از این فناوری بطور مداوم رو به افزایش است.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA