تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

آمار و ارقام

در اینجا با مطالعه برخی اطلاعات برگزیده، به کسب اطلاعاتی پیرامون اهمیت شاخه های صنعتی اتریش بپردازید: صنایع جنگل‌داری/الوار     

مساحت جنگل ها در اتریش 4 میلیون هکتار است به عبارت دیگر 47,6 % خاک این کشور جنگل است. 

منبع: اتحادیه صنایع چوب اتریش، گزارش سالانه2018/2017 
اطلاعات حاشیه ای از صنعت چوب اتریش در سال 2017
تعداد کل کارخانجات – تعداد کارگاه های چوب بری1.350 (1.019)
شاغلین(765) approx 26.224
ارزش تولید صنایع فرآوری چوب7,87 bn
نرخ صادرات70 %
منبع: اتحادیه صنایع چوب اتریش، گزارش سالانه 2018/2017 
بازارهای فروش در سال 2017
منطقهارزش به میلیون یوروسهم به درصد
اتحادیه اروپا4.301,2975,9 %
سایر کشورهای اروپایی689,6712,2 %
کشورهای در حال توسعه155,112,7 %
سایر کشورها520,929,2 %
مجموع5.666,99100,0%
منبع: اتحادیه صنایع چوب اتریش، گزارش سالانه 2018/2017 
صادرات بر حسب گروه تولید به میلیون یورو در سال 2017
پنجره73,27
درب41,82
کفپوش های چوبی214,64
ورق های نازک چوبی473,86
مبلمان، در مجموع اعم از مبلمان خانگی، اداری، اجزای چوبی مبلمان902,62
صفحات بزرگ چوبی231,07
الوارهای چوبی1.400,00
منبع: Trend Top 500
ده شرکت برتر اتریشی در صنایع چوب با سود خالص به میلیون یورو (2017)
1. Egger Holzwerkstoffe GmbH 2.384,80
2. Umdasch Group AG 1.440,48
3. Doka Group 1.197,32
5. Stora Enso Wood Products GmbH 774,00
6. Pfeifer Holding GmbH 660,00
7. Mayr-Melnhof Holz Holding AG 553,90
8. Kaindl M. 448,00
9. Hasslacher Holding GmbH 359,00
10. Umdasch Shopfitting Group 248,18


داون لود اطلاعات مربوطه

لینک های مربوطه

 
اتحادیه صنعت چوب
آخرين تاريخ به روز رساني
2019.05.03
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA