تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

نهادها و سیستم‌های زیربنایی بهداشتی

اتریش در زمینه ساخت تاسیسات پزشکی و بهداشتی، و سیستم‌های حمل و نقل و ارتباطی برای صنایع بهداشتی و پزشکی شهرت جهانی دارد. بخش بهداشت ارائه‌دهندگان خدمات و مشاوران بهداشت را نیز شامل می‌شود که این نهادها، دانش و خدمات مورد نیاز را در اختیار ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی قرار می‌دهند. نهادها و سیستم‌های زیربنایی بهداشتی اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA