تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

داربست رکورد شکن

داربست برج خلیفه به ارتفاع 828 متر در مرکز شهر دوبی توسط شرکت Doka ساخته شده است.

تمامی هسته اصلی این برج با استفاده از داربست های بالارونده وثابت شرکت اتریشی
Doka
ساخته شده است. قبلاً هرگز از فناوری داربست های بالارونده در چنین ارتفاع و شرایط دشواری استفاده نشده بود. شکل خاص این برج نیز نیاز به داربستی با انعطاف بالا داشت.

زمان در نظر گرفته شده برای ساخت این برج بسیار فشرده و در نتیجه نیازمند یک برنامه­ریزی دقیق بود. داربست های بالارونده دوکا برای هسته ساختمان و دیوارهای جانبی مانند چرخ دنده های ساعت با دقت عمل کرده و در نتیجه هر طبقه ظرف مدت 72 ساعت تکمیل شد.
چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA