تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

سیستم نمای اتریشی، از شما برای خرید در ایران دعوت می­ کند

شرکت فورستنر گلاس+  واقع در اتریش سفلی، در صنعت شیشه و نمای ساختمان فعال بوده و سیستم نمای خود را با موفقیت در یکی از مراکز خرید ایران اجرا کرده است.

شیشه­ها دراتریش ساخته شده و فرآیند مونتاژ توسط شریک این شرکت در تهران صورت گرفته است. فورستنر گلاس+ نه تنها برنامه­ریزی فنی بلکه تولید این نمای ساختمانی، که به عنوان یک سازه پشتیبان برای نگهداری شیشه­ها از آن استفاده می­شود را بر عهده داشته است. 

این مرکز خرید توسط یکی از سرمایه­گذاران خصوصی در بهترین منطقه اردبیل بنا شده است. مطمئنا این سفارش، رضایت خاطر کلیه عوامل پروژه را فراهم آورده است.

چاپ
©©ADVANTAGE AUSTRIA