تنظیمات کوکی

در اینجا شما می‎توانید تنظیمات کوکی برای ابزارهای مختلف مورد استفاده در www.advantageaustria.org و زیر دامنه‎های مرتبط را مشاهده و تغییر دهید.


ذخیره تنظیمات
Advantage Austria نمایش فهرست

ساختمان / مصالح ساختمانی

صنایع ساخت و ساز اتریش 12% از اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. حدود 4250 شرکت اتریشی در این بخش، افراد در حرفه‌های مختلف از جمله ساختمان‌سازی، گچ‌کاری، نجاری، برق و سقف‌سازی مشتغل می‌باشند. آنها به طور فزاینده از مصالح ساختمانی "هوشمند" استفاده می‌کنند از قبیل مصالح فوق سبک، مصالح کربنی و فوم‌های فنولیک غیرخورنده. ساختمان / مصالح ساختمانی ساخت اتریش

      چاپ
      ©©ADVANTAGE AUSTRIA